Viden om - skat og moms:

Ophørspension

12 januar 2022

Steen Mørup, Director, Skat |

En ophørspension er en særlig pensionsordning for virksomhedsejere. Såvel selvstændige som hovedaktionærer.

Virksomhedsejere prioriterer traditionelt investeringer i deres virksomhed højere end pensionsopsparing. Virksomheden bliver dermed i mange tilfælde indehaverens private pensionskasse. Egenkapitalen i en virksomhed kan derfor godt sammenlignes med indeståendet i en almindelig pensionsordning. Og afkastet af opsparing i en virksomhed - i form af forøgede overskud - er i mange tilfælde mindst lige så højt, som afkastet af traditionel pensionsopsparing.

Ulempen ved opsparing i virksomheden viser sig først den dag, hvor virksomheden sælges. I modsætning til almindelige pensionsudbetalinger, hvor beskatningen sker i takt med udbetalingen, beskattes opsparingen i virksomheden - i form af fortjenester på goodwill, maskiner, ejendomme og/eller aktier - nemlig i sin helhed på salgstidspunktet. Det er ikke hensigtsmæssigt.

Reglerne om ophørspension modvirker denne ulempe. De giver nemlig mulighed for at eliminere skatten af fortjenesterne via fradrag for indskud på traditionelle pensionsordninger. Tanken med reglerne er altså, at provenuet fra virksomhedssalget anvendes til indskud på almindelige pensionsordninger, hvorved beskatningen af fortjenesterne reelt udskydes til det tidspunkt, hvor pensionen udbetales.


Krav til indskyderen

Indskyderen skal være fyldt 55 år inden salget af virksomheden og være fuld skattepligtig til Danmark.

Endvidere skal indskyderen have drevet virksomhed i mindst 10 år inden for de seneste 15 år forud for indskuddet. Enten i personligt regi eller i et selskab, hvori indskyderen har været hovedaktionær. Det er ikke et krav, at de 10 år er en sammenhængende periode, ligesom det ikke behøver være samme virksomhed.


Hvilke pensionsordninger?

Indskuddet skal foretages enten på en livrente eller på en ratepension.


Indbetalingstidspunktet

Indbetalingen til en ophørspension skal være foretaget senest 1. juli i året efter det år, hvori virksomheden sælges, for at få fradrag i salgsåret. Når indbetalingen ikke nødvendigvis skal være foretaget i salgsåret, skyldes det, at man ofte først kender størrelsen af fortjenesterne ved virksomhedssalget, når regnskabet for salgsåret er færdigt.

Reglerne giver mulighed for at fordele indbetalingerne over 10 år, men den største effekt opnås som regel ved at foretage indskuddet for det år, hvori virksomheden sælges, og hvor fortjenesterne fra virksomhedssalget skal medregnes ved indkomstopgørelsen. 

Læs mere