Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
Depechen-artikel:

Frihandelsaftaler giver toldfordele til danske virksomheder

19 februar 2020

Kristina Langkilde , Manager, Customs & Internationational Trade |

Danske virksomheder, der importerer varer fra eller eksporterer varer til lande, som EU har indgået en frihandelsaftale med, kan helt eller delvist undgå told, hvis de sikrer sig den nødvendige dokumentation. 

For nylig trådte en ny frihandelsaftale mellem EU og Singapore i kraft. Dermed har EU nu sådanne aftaler med hele 69 lande, herunder blandt andet med Canada, Japan, Mexico, Norge, Schweiz og Tyrkiet. Det er sandsynligt, at EU også får en frihandelsaftale med England, som nu har forladt EU, men hvor al samhandel foreløbig frem til udgangen af i år sker uden told. EU har også flere ensidige handelsaftaler, herunder en aftale med omkring 90 udviklingslande, som betyder, at danske virksomheder kan importere fra disse lande med lav eller ingen told.

For danske eksportvirksomheder betyder frihandelsaftalerne først og fremmest, at virksomhederne bliver mere konkurrencedygtige, når de sælger til de pågældende lande, fordi deres varer helt eller delvist slipper for lokal told. Aftalerne er også med til at nedbryde handelsbarrierer fx i form af besværlige toldprocedurer.

For danske importvirksomheder betyder aftalerne, at virksomhederne enten kan øge deres gevinstmargen, fordi de ikke skal betale told af deres varekøb, eller at de kan øge deres konkurrencekraft ved at sænke priserne på deres varer. Eller en kombination.

 

Meget papirarbejde i starten

Muligheden for at slippe for told gælder udelukkende for varer, der enten har sin oprindelse i EU (ved eksport) eller i det land, som der handles med (ved import). For at bevise dette skal eksportøren af varen derfor enten have et såkaldt oprindelsesbevis, som skal sendes sammen med varerne og være attesteret af egne toldmyndigheder eller have tilladelse fra samme til at påføre sin faktura en såkaldt oprindelseserklæring.

Den omstændighed, at en vare måske rummer råvarer, der er importeret fra fx Kina, udelukker ikke, at den kan sælges uden told efter en frihandelsaftale, hvis den fx skifter position i Toldtariffen. Alle handelsaftalerne rummer således en beskrivelse af de betingelser, der skal være opfyldt for, at en vare kan anses for at have oprindelse i EU eller i aftalelandet, og betingelserne er ikke altid de samme i alle aftaler. 

I Danmark er det Toldstyrelsen, der efter ansøgning kan give danske eksportvirksomheder tilladelse til at bruge en oprindelseserklæring og som attesterer oprindelsesbeviser. Ved import fra et frihandelsland er det leverandøren, der hos de lokale myndigheder skal have sin oprindelseserklæring. Det er ikke lige nemt alle steder.

 

Vi hjælper virksomhederne

I BDO har vi en afdeling for toldrådgivning. Her hjælper vi såvel eksportører som importører med at opnå de økonomiske fordele af frihandelsaftalerne.

Når det gælder importvirksomheder, består vores assistance ofte i at hjælpe virksomheder, der ikke hidtil har benyttet sig af toldfordelene, med at undersøge, om deres varekøb opfylder betingelserne for at kunne fritages for told, eller om de kan komme til at gøre det. Vi hjælper også med den praktiske indtastning i toldsystemet, så det sikres, at der ikke beregnes told.

Eksportvirksomheder assisterer vi især på to områder. Dels med at undersøge om deres varer konkret er omfattet af en frihandelsaftale. Dels med at søge om tilladelse hos Toldstyrelsen, så virksomheden selv kan udstede oprindelseserklæringer. Det kræver, at virksomheden har en systematiseret kontrol af varer, som købes hos underleverandører.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.