Case:

BDO bidrager til at udvikle hjemme- og sygeplejen i Køge Kommune

25 juni 2018

Hjemmeplejen er karakteriseret af en høj kompleksitet og en vis uforudsigelighed i opgaveløsningen. En god planlægning og koordinering er derfor en forudsætning for at sikre en god borgeroplevelse kombineret med en effektiv drift og en høj medarbejdertrivsel.

Køge Kommune har ønsket at sætte fokus på, hvordan planlægningen og koordineringen for kommunens udekørende teams - hjemmepleje-, sygepleje- og rehabiliteringsteams - kan optimeres og skabe de bedste rammer for opgaveudførslen.
 

Analyse og udvikling af planlægningen af de udekørende teams i Køge Kommune

Vi har haft en rigtig god proces med BDO. Vi har oplevet dygtige og sympatiske konsulenter, der har haft en involverende tilgang til opgaven, hvilket har sikret, at medarbejdere, ledere og faglige organisationer har været inddraget og følt sig hørt. Køge Kommune står nu med en handlingsplan, der bygger på de analyser og observationer, som er indsamlet hos medarbejdere og ledere. Handlingsplanen giver retning for bl.a. udvikling af fælles forståelse af kørelister, planlæggernes rolle, Teamstørrelse og ledelsesspænd. ”

- Niels Jørgen Assing, Afdelingschef, Social og Sundhedsservice, Køge Kommune


BDO Advisory har i foråret 2018 gennemført en analyse af planlægningen i hjemmepleje, sygepleje- og rehabiliteringsteams og i samarbejde med medarbejdere og ledere formuleret en fremadrettet handlingsplan med konkrete praksisnære udviklingsområder.
 

Skal vi uddybe?