Produktblad:

OfficeLink FrieSkoler

04 oktober 2014

I dette produktblad kan du læse om vores Microsoft Access- og Excel-baserede budget- og rapporteringsløsning til frie skoler.

Løsningen arbejder online med data fra EDB Brugs, C5 og Economic - samt skolens Excel-baserede budgetmodel.

Hent produktarket