Publikation:

Varmeforsyning

15 april 2019

Peter Damsted , Director, statsautoriseret revisor |
Klaus Kalsmose Jakobsen , Senior Manager, Customs & Trade |
Søren Peter Nielsen , Partner, statsautoriseret revisor |

Dansk Fjernvarme og BDO Energi & Forsyning er stolte af i fællesskab at kunne udgive denne lovsamling for varmesektoren.

Varmesektoren har gennem de senere år været påvirket af en række regulatoriske og lovmæssige
ændringer, som skal ses som led i den samlede reform af varmesektoren. Ændringerne udspringer af de politiske aftaler fra 2016 og 2017, hvor der senest blev indgået en stemmeaftale om den fremtidige økonomiske regulering af fjernvarmesektoren.

En del af elementerne fra den politiske aftale er allerede effektueret og indarbejdet i de gældende
love og bekendtgørelser m.v., mens andre elementer stadig afventer den endelige politiske behandling og udmøntning i lov.

For nærværende står varmesektoren overfor en ny kontoplan, kontoringsvejledning, krav om udarbejdelse og indberetning af POLKA med henblik på efterfølgende benchmark-krav etc. Der er således god grund til at holde sig ajour med gældende lovgivning, vejledninger m.v. Vi håber med denne lovsamling at kunne give branchen et godt og samlet overblik, og at den derfor kan fungere som et praktisk og anvendeligt opslagsværk.

Vi har i vores lovsamling medtaget de gældende love, bekendtgørelser, vejledninger m.v.
pr. 1. april 2019. Redaktionen er afsluttet 1. april 2019, hvor vejledning til POLKA er i teknisk høring.
Udkastet til denne vejledning er inkluderet i nærværende publikation, kap. 10. Efter høringen, så
snart den endelig godkendte vejledning til POLKA er godkendt, opdaterer vi i vores online version på
www.bdo.dk/varmeforsyning og www.danskfjernvarme.dk/viden/publikationer

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Med venlig hilsen
Dansk Fjernvarme og BDO Energi & Forsyning

Hent lovsamlingen