• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 963
1  2 3 4 5 ...
19 august 2019

BDO oplever en stigende kommunal interesse for at få kortlagt, vurderet og styrket det specialiserede børneområde, da dette kan reducere risikoen for lange og dyre sagsforløb, som i værste fald kan strække sig ind i voksenlivet.

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/offentligsektor/bdo-hjaelper-kommuner-inden-for-det-specialiserede-borneomrade
13 august 2019

I denne guide finder du praktisk viden om de skatte-, moms- og afgiftsregler, der knytter sig til biler.

/da-dk/biler
08 august 2019

Har du en webshop, eller går du med overvejelser om at købe eller etablere én, så er der flere ting, som du skal være opmærksom på.

/da-dk/faglig-info/brancher/handel-service-og-detail/webshop
08 august 2019

Med vedtagelsen af selskabsloven i 2009 blev der indført bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den tidligere selskabslovgivning ikke været tilladt.

/da-dk/faglig-info/revision-og-regnskab-publikationer/selvfinansiering-i-selskaber
07 august 2019

Depechen er vores nyhedsbrev med seneste nyt indenfor skat, moms og regnskab

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-2019/depechen-nr-16-2019
07 august 2019

Virksomhedernes kunstkøb er angiveligt stigende. Formentlig fordi skattereglerne rummer et incitament hertil, når der er tale om førstegangskøb. Reglerne er ment som en hjælp til kunstnerne.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/skattefordel-til-virksomheder-der-kober-original-kunst
07 august 2019

Det kan få stor betydning for både arveafgift og skat, hvilken værdi en ejendom sættes til i en boopgørelse. Normalt kan der tages udgangspunkt i den offentlige vurdering, men skattemyndighederne er ikke bundet af denne.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/vaerdiansaettelse-af-ejendomme-i-dodsboer
07 august 2019

Afgørende for, om en udenlandsk virksomhed skal betale skat til Danmark, og om en dansk virksomhed skal betale skat i udlandet, ér, om der er etableret et ”fast driftssted”. Hvorvidt det er tilfældet, beror på en konkret vurdering.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/skattepligt-nar-virksomheder-krydser-landegraenser
07 august 2019

Selvom der er betalt moms ved fakturering af en vare eller end ydelse, er det ikke givet, at momsen kan tilbageføres (fradrages), hvis kunden går konkurs. Et tilgodehavende kan nemlig skifte karakter.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/hvordan-er-det-nu-med-momsfradrag-ved-tab-pa-debitorer
Viser 1 - 10 af 963
1 2 3 4 5 ...