• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 1008
1  2 3 4 5 ...
16 oktober 2019

Beskæftigelsesministeriet har nu løftet sløret for de betingelser, der skal opfyldes for at borgere, der har nået folkepensionsalderen, kan få en skattefri seniorpræmie, hvis de tager ét år mere på arbejdsmarkedet

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/de-naermere-betingelser-for-den-skattefrie-seniorpraemie
16 oktober 2019

Fra nytår bliver det igen muligt at foretage en skattefri overdragelse af en selskabsdreven virksomhed til en fond, men samtidig lukkes for muligheden for at lade et holdingselskab forære aktier i et driftsselskab til en fond

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/virksomhedsoverdragelse-til-fonde-et-skridt-frem-og-et-tilbage
16 oktober 2019

Skattestyrelsen har identificeret fire områder, hvor anvendelse af de eksisterende regler kan føre til skattemæssige fordele, der er i strid med hensigten med reglerne. Det lukkes der nu ned for.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/tekniske-skattelovsaendringer-tiltag-mod-skattetaenkning
16 oktober 2019

Kapitalkravene til både anparts- og aktieselskaber er nedsat, hvilket gør det relevant at overveje en kapitalnedsættelse i nogle selskaber. Især hos dem, der har et overført underskud

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/saadan-gennemfoeres-en-nedsaettelse-af-selskabskapitalen
16 oktober 2019

Et gavekort i form af et betalingskort med et indbetalt beløb skal i momsmæssig henseende anses for et gavekort, også selvom et eventuelt restbeløb kan udbetales kontant eller overføres til et nyt kort.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/de-nye-momsregler-for-gavekort-giver-udfordringer
16 oktober 2019

Depechen er vores nyhedsbrev med seneste nyt indenfor skat, moms og regnskab

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-2019/depechen-nr-21-2019
14 oktober 2019

Både danske og britiske virksomheder bør forberede sig på moms-konsekvenserne af Brexit i god tid. Ellers risikerer de at komme i karambolage med nye regler, som potentielt træder i kraft allerede den 1. november i år.  

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/brexit-og-moms-det-skal-virksomheder-vaere-forberedt-paa
07 oktober 2019

I 2018 blev der vedtaget en ny ferielov, der bl.a. indfører begrebet ”samtidighedsferie”, hvilket betyder, at en medarbejder optjener retten til ferie i samme periode, som ferien også afholdes.  

/da-dk/faglig-info/revision-og-regnskab-publikationer/regnskabsmaessige-konsekvenser-ved-ny-ferielov
04 oktober 2019

I dette magasin stiller vi skarpt på almene boliger og belyser en række aktuelle og faglige emner, som er relevante for branchen.

/da-dk/faglig-info/brancher/boligselskaber/almene-boliger
Viser 1 - 10 af 1008
1 2 3 4 5 ...