• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 981
1  2 3 4 5 ...
13 september 2019

Du tænker måske, at der er længe til, men allerede nu har den nye ferielov indflydelse på din optjening af ferie. Derfor kan det være en god ide allerede nu at danne sig et overblik over, hvordan overgangs-perioden mellem den nuværende ferielov og den nye ferielov kom-mer til at påvirke dine...

/da-dk/faglig-info/bdo-generelt/artikler/den-nye-ferielov-i-hovedtraek
04 september 2019

Skattestyrelsen har ved et forsøg på anvendelse af EU-retten og national ret skabt større forvirring om, hvorvidt der er tale om salg af en byggegrund eller en gammel bygning, når en ejendom sælges med det formål at skulle rives helt eller delvist ned. Betegnelsen af ejendommen er altafgørende...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/bygning-eller-byggegrund
04 september 2019

Kun personer med en månedsløn på over 48.100 kr. skal betale topskat i 2020, hvor topskattesatsen på de 15 % fejrer 25-års jubilæum, medmindre regeringen ændrer satsen

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/i-2020-stiger-topskattegraensen-til-531-000-kr
04 september 2019

Ny dom bekræfter streng praksis om, at udgifter til medlemskab af foreninger, hvis møder i det væsentlige har et socialt sigte, ikke kan fratrækkes skattemæssigt

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/skat-selvstaendiges-kontingenter-til-loger-og-erhvervsklubber
04 september 2019

Medmindre der foreligger særlige omstændigheder, kan en momsangivelse ikke korrigeres mere end tre år tilbage i tid. Uanset om en korrektion medfører opkrævning eller tilbagebetaling, tillægges beløbet ikke renter.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/frister-for-genoptagelse-af-tidligere-momsangivelser
04 september 2019

Depechen er vores nyhedsbrev med seneste nyt indenfor skat, moms og regnskab

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-2019/depechen-nr-18-2019
04 september 2019

Vi er trådt ind i indefrysningsperioden, og snart skal de første virksomheder opgøre deres feriepengeforpligtelse efter de nye regler.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/feriepenge-til-indefrysning-efter-ny-ferielov
04 september 2019

Er du ansat i en amerikansk ejet virksomhed, har du nok hørt om RSU’er - en form for aktieaflønning, desværre ikke altid omfattet af de lempelige regler for beskatning af den slags

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/beskatning-af-restricted-stock-units
04 september 2019

Forandringer, udfordringer og muligheder. I ultrakort form venter der lige mængder af hver for danske virksomheder inden for oplevelsesindustrien mellem nu og 2025. Vi har samlet en række bud på, hvad der kommer til at ske – og hvordan din virksomhed bedst kan tackle udfordringerne og udnytte nye...

/da-dk/faglig-info/brancher/oplevelse/saadan-ser-danmarks-oplevelsesindustri-ud-i-2025
Viser 1 - 10 af 981
1 2 3 4 5 ...