• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 734
1  2 3 4 5 ...
20 september 2018

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har i kølvandet på Energiaftalen af 29. juni 2018 udsendt et høringsudkast til ændring af varmeforsyningsloven m.fl.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/hoeringsudkast-vedr-ophaevelse-af-forbrugerbindinger-og-indregning-af-overskud-fra-eldrevne-varmepump
18 september 2018

Depechen er vores nyhedsbrev med seneste nyt indenfor skat, moms og regnskab.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-2018/depechen-nr-19-2018
18 september 2018

Det er desværre en udbredt misforståelse blandt arbejdsgivere, at man kan undlade at indeholde kildeskat, hvis bare en ”konsulent” er momsregistreret og sender en faktura med moms, men det kan man ikke uden videre.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/momsnummer-ingen-garanti-for,-at-der-kan-arbejdes-paa-regning
18 september 2018

Den nye årsregnskabslov har på flere punkter medført ændringer i den regnskabsmæssige behandling af minoritetsinteresser i koncernregnskabet. Fx er deres andel af resultatet nu en del af resultatdisponeringen.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/minoritetsinteresser-i-koncernregnskabet
18 september 2018

Kun personer med en gennemsnitlig månedsløn på over 46.500 kr. før bruttoskat (arbejdsmarkedsbidrag) skal betale topskat i 2019, fordi topskattegrænsen hæves fra 498.900 kr. til 513.400 kr.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/i-2019-kommer-topskattegraensen-over-500-000-kr
18 september 2018

Fra nytår får private investorer ret til et særligt skattefradrag ved investering i ikke-børsnoterede aktier. Reglerne er godt tænkt, men EU-retten sætter snævre grænser for, hvilke virksomheder der kan investeres i.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/udsigt-til-komplicerede-regler-om-investorfradrag
11 september 2018

BDOs årlige SMV-barometer for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Danmark viser, at danske håndværksvirksomheder lider under mangel på kvalificeret arbejdskraft. En situation, der har konsekvenser for både håndværkernes omsætning og deres kunder.BDOs SMV-barometer er en tilbundsgående...

/da-dk/faglig-info/brancher/handvaerkere/mangel-pa-arbejdskraft-koster-for-danske-handvaerkere-og-deres-kunder
10 september 2018

Der er stor bevågenhed på kommunernes normering og faggruppesammensætning på dagtilbudsområdet. Det giver god mening, da både antallet af børn pr. voksen og medarbejderes faglighed har betydning for børnenes udvikling og læring. Et centralt perspektiv er dog også, hvordan man på den enkelte...

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/consulting/far-i-mest-muligt-ud-af-ressourcerne-pa-dagtilbudsomradet
04 september 2018

I denne flyer gør vi dig klogere på, hvordan du håndterer skattemæssig compliance i Tyskland. Vi gennemgår blandt andet, hvorfor det er vigtigt at have et tax compliance management-system (Tax CMS), inden du bevæger dig over den tyske grænse.

/da-dk/faglig-info/samarbejde-paa-tvaers-af-graenser/saadan-haandterer-du-skattemaessig-compliance-i-tyskland
Viser 1 - 10 af 734
1 2 3 4 5 ...