• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 871
1  2 3 4 5 ...
20 marts 2019

Læs om omvendt betalingspligt på handel med mobiltelefoner, netværksudstyr mv. og hvem reglerne omfatter.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/omvendt-betalingspligt
20 marts 2019

Depechen er vores nyhedsbrev med seneste nyt indenfor skat, moms og regnskab.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-2019/depechen-nr-6-2019
20 marts 2019

Skattestyrelsen har - uden forklaring om baggrunden - sendt breve til en stor gruppe borgere og bedt dem tjekke, om de har indberettet deres udenlandske indkomst rigtigt. Brevene er formentlig kun relevante for et fåtal

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/brev-fra-skat-til-150-000-borgere-om-udenlandsk-indkomst
20 marts 2019

Beskatningen af børn og unges arbejdsindtægter afhænger dels af deres alder og dels af, hvem de har arbejdet for. Deres rente- og udbytteindtægter skal nogle gange beskattes hos deres forældre

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/beskatning-af-boern-og-unge-og-deres-foraeldre
20 marts 2019

Det forhøjede fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger har umiddelbart ikke den store betydning. Slet ikke for mindre og mellemstore virksomheder, som nok har større glæde af ordningen med negativ skat.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/skattemaessig-behandling-af-r-d-omkostninger-i-2018-og-2019
20 marts 2019

Ejere af små solcelleanlæg eller husstandsvindmøller, som er omfattet af gruppe 6, kan under visse betingelser få momspenge tilbage helt fra 2012 og til nu, hvis de søger senest 19. juni 2019

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/momspenge-til-husejere-med-aeldre-solcelleanlaeg-vindmoeller
20 marts 2019

Når indre værdis metode anvendes til indregning og måling af kapitalandele i en associeret virksomhed eller en dattervirksomhed, er det ikke uden betydning, hvorledes en eventuel merpris fordeles ved købet

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/fordeling-af-koebspris-for-kapitalandele-efter-indre-vaerdis-metode
12 marts 2019

EU’s havneforordningDen 24. marts 2019 træder EU’s havneforordning i kraft. Danmark har i første omgang valgt blot at følge forordningen, dvs.: Forordningen gælder alene for de danske TEN-T havne. De danske TEN-T er for nærværende følgende:

/da-dk/faglig-info/brancher/havne/eu’s-havneforordning-træder-i-kraft-den-24-marts-2019
Viser 1 - 10 af 871
1 2 3 4 5 ...