• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 1435
1  2 3 4 5 ...
15 april 2021

Covid-19 har for alvor ramt det danske erhvervsliv, og mange erhvervsdrivende oplever manglende indtjening og tab af omsætning som følge af midlertidige lukninger og restriktioner. Selvom mange virksomheder klarer sig gennem krisen, så er størstedelen af de danske virksomheder fortsat påvirket af...

/da-dk/faglig-info/likviditetsstyring-i-krisetid
14 april 2021

Flere borgere end normalt vil formentlig få kontrolleret deres kørselsfradrag for 2020 af Skattestyrelsen. Fradraget har dog en relativt beskeden skatteværdi og betyder ikke nær så meget for vores slutskat, som mange tror

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/forvent-kontrol-af-dit-koerselsfradrag1
14 april 2021

1. maj 2021 er sidste frist for betaling af gaveafgift for gaver, der blev givet i 2020. Gaveafgiften påhviler gavemodtageren, men giveren hæfter også for afgiften og faktisk er det en fordel, hvis giveren betaler denne

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/snart-sidste-frist-for-betaling-af-gaveafgift-for-2020
14 april 2021

Den politiske aftale om forbedring af de skattemæssige afskrivningsregler er nu ophøjet til lov. Nogle af reglerne har tilbagevirkende kraft, idet de gælder for anskaffelser foretaget den 23. november 2020 og derefter

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/loven-om-de-skattemaessige-superfradrag-er-nu-vedtaget1
14 april 2021

Sondringen mellem elforbrug til opvarmning/køling og til procesformål er ophævet for de fleste virksomheder, men der er stadig tilfælde, hvor elforbruget vil skulle fordeles, og hvor måling derfor kan være en fordel

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/elafgift-stadig-behov-for-bimaalere-enkelte-steder1
14 april 2021

Lønmodtagernes Feriemidler har åbnet for, at der allerede nu kan indbetales indefrosne feriemidler til fonden. Det giver virksomhederne mulighed for at undgå dele af indekseringstillægget og spare negative renter i banken.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/mere-om-indefrosne-feriemidler-i-aarsregnskabet1
14 april 2021

Depechen er vores nyhedsbrev med seneste nyt indenfor skat, moms og regnskab

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-2021/depechen-nr-8-2021
31 marts 2021

Læs de seneste nyheder inden for energi og forsyning.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/nr-3-2021
Viser 1 - 10 af 1435
1 2 3 4 5 ...