• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 1444
1  2 3 4 5 ...
11 maj 2021

Små og mellemstore virksomheder samt store virksomheder kan igen ansøge om et rentefrit A-skattelån.

/da-dk/faglig-info/covid-19/nu-kan-du-igen-soge-om-rentefrie-a-skattelan
11 maj 2021

I forlængelse af de mange Covid-19-relaterede bestemmelser på beskæftigelsesområdet, er der et stigende behov for at afdække det kommende behov for indsatser for at få driften i gang, i takt med at vi nu åbner gradvist op igen.

/da-dk/faglig-info/advisory/beskaftigelse/i-gang-igen-paa-beskaeftigelsesomraadet
05 maj 2021

Har dine medarbejdere fri bil? Så anbefaler vi, at medarbejderne underskriver en erklæring om, at de kan blive erstatningsansvarlige i det tilfælde, at bilen skulle blive konfiskeret efter de nye regler om vanvidskørsel.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/fri-bil-og-ny-lov-om-vanvidskorsel
05 maj 2021

At bo i Sverige og arbejde i Danmark - eller omvendt - rejser ofte spørgsmål om, hvor der skal betales skat og arbejdsgiverafgifter mv. Her giver vi en oversigt over hovedreglerne.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-for-oeresundspendlere
04 maj 2021

BDO’s erfaringer viser, at der ligger gode muligheder for at frigøre ressourcer til styrket faglig og udviklende ledelse ved at genbesøge og re-designe de ledelsesmæssige og administrative strukturer på ældre- og sundhedsområdet.

/da-dk/faglig-info/advisory/offentligsektor/styrk-den-faglige-og-udviklende-ledelse-paa-aeldre-og-sundhedsomraadet
29 april 2021

Læs de seneste nyheder inden for energi og forsyning.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/nr-4-2021
29 april 2021

Landsskatteretten har tidligere fastslået, at der ikke længere skal opkræves moms, når kommuner selv varetager affaldshåndteringen for private og grundejerforeninger.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/renovation-udmelding-fra-skattestyrelsen-vedroerende-moms
29 april 2021

Forsyningssektoren har i en længere årrække oplevet en stigende kompleksitet, øgede effektiviserings- og digitaliseringskrav, tiltagende offentlig regulering samt et stigende pres på grøn omstilling og fokus på bæredygtighed.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/grundlaget-skal-være-pa-plads-ved-droeftelse-af-mulige-samarbejder-fusioner
28 april 2021

Den nye kategori af kapitalandele ligger i grænselandet mellem ”Associerede virksomheder” og ”Andre kapitalandele” og kan ud over kostpris og dagsværdi også indregnes i årsregnskabet efter indre værdis metode

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/kapitalinteresser-den-nye-kategori-af-kapitalandele
Viser 1 - 10 af 1444
1 2 3 4 5 ...