Energi & Forsyning artikel:

Køb og salg af virksomheder

30 november 2018

BDO’s database for virksomhedshandler viser, at der siden 2010 er foretaget 111 større fusioner og virksomhedskøb, der involverer danske energi- og forsyningsvirksomheder. Læg dertil kapitaltilførsler til nye, store projekter som eksempelvis vindmølleparker, og der tegner sig et billede af en populær industri i rivende udvikling.

BDO Corporate Finance (CF) er en specialafdeling, der er dedikeret til at hjælpe eksempelvis forsyningsvirksomheder med køb og salg af virksomheder, værdiansættelse, børsnoteringer og kapitaltilførsel.

Vores medarbejdere har mange års erfaring med køb og salg af virksomheder. Fokus er specielt på små- og mellemstore virksomheder inden for bl.a. energi- og forsyningsbranchen. Flere har desuden førstehåndserfaring fra direktionskontoret med at styre virksomheder gennem en salgsproces eller en kapitaltilførsel. 

Vores services gør, at der kan være fuld fokus på virksomhedsdriften selv i forbindelse med store, arbejdstunge opgaver − som forberedelsen af et salg eller opkøb.
 

Køb og salg af virksomheder

Hvad skal din købs- eller salgspris være? Hvem er de mulige købere? Er du optimalt forbedret på forhandlingsprocessen? Vi kan hjælpe med at svare på den type spørgsmål, og vi kan være med ved forhandlingsbordet under hele processen.

Vores fokus er at sikre, at du får den bedste pris og de optimale betingelser. Via et bredt netværk, der inkluderer BDO’s afdelinger rundt om i mere end 160 lande, kan vi identificere de bedste købere og/eller de optimale købsmål.

Ud over køb og salg rådgiver BDO CF også i forbindelse med eksempelvis generationsskifte eller omstrukturering af ledelses- eller ejerskabsstrukturen samt i forbindelse med virksomhedsfusioner.
 

Transaction services

Alle virksomhedssalg, -køb, -fusioner, kapitaltilførsler og børsnoteringer kræver et grundigt forarbejde. BDO CF bistår vores kunder med at kortlægge alle finansielle forhold, der spiller ind i forhold til blandt andet værdisætning og sikring af compliance med gældende krav.

Alle løsninger er fleksible og skalerbare, så de passer til virksomhedens specifikke situation.

Transaction services dækker blandt andet: Finansiel due diligence for køber (FDD), sælger due diligence (VDD), uafhængig virksomhedsgennemgang (IBR), transaktionsrådgivning for køber eller sælger, salgsforberedelse og oprettelse af datarum (VDR).
 

Kapitaltilførsel

I en industri med stigende konkurrence, hvor nye tiltag ofte er kapitaltunge, kan der være behov for kapitaltilførsel.

Ved hjælpe af saglig rådgivning og grundigt forarbejde er BDO CF med til at give dig de bedste muligheder for at få adgang til ny kapital til de bedst mulige betingelser. Tilførsel af risikovillig kapital kræver klare svar på spørgsmål som: Hvor stor en ejerandel er man villig til at afgive? Hvor meget kapital er der behov for? Hvem er mulige anpartsopkøbere eller långivere?

Her giver vores store, internationale netværk og erfaring med lignende opgaver et godt udgangspunkt.