• Vi effektiviserer den kommunale likviditetsstyring Kontakt os
Produktblad:

BDO effektiviserer den kommunale likviditetsstyring

11 december 2018

Vi har udviklet en yderst brugervenlig likviditetsmodel, der nemt og overskueligt giver kommuner den fornødne indsigt i deres likviditet. Modellen understøtter en effektiv opfølgning på likviditeten, herunder overholdelse af kassekreditreglen. Samtidig giver modellen mulighed for rapportudtræk og grafisk fremstilling af udviklingen i likviditet – ligesom det er muligt at anvende forskellige scenarier, der kan vise hvordan likviditeten påvirkes ud fra en ”hvad-nu-hvis” tankegang.

Likviditetsmodellen er udviklet i Excel, hvilket gør den nemt tilgængelig og let-anvendelig hos de fleste brugere og organisationer. Derudover kan modellen suppleres med en automatiseret indhentning af data fra bank og/eller økonomisystem(er).
 

Via BDOs likviditetsmodel har vi fået en mere dynamisk model til styring af vores likviditet, herunder forbedret periodisering. Anvendelse og opdatering af likviditets-scenarier er samtidig nemt og overskueligt, hvilket effektiviserer vores budgetproces og de løbende budgetrevisioner.”

- Hans Christian Østerlind, Økonomisk konsulent, Fredensborg Kommune.


Vores likviditetsmodel er allerede i anvendelse hos en lang række kunder og disse har bl.a. erfaret følgende fordele ved likviditetsmodellen;

  • Kassebeholdningen kan forudsiges.
  • Bedre kendskab til perioder med overskydende likviditet.
  • Kassekreditreglen kan overholdes.
  • Betalingsmæssige forpligtelser overholdes.
  • Nemt at synliggøre likviditetsmæssige påvirkninger ved scenarier.
  • Evt. afvigelser kan effektivt lokaliseres
     

Kontakt os gerne, hvis du/I ønsker at høre mere om vores likviditetsmodel.