Hjælp til revisorerklæring ved ansøgning om kompensation

I forbindelse med flere af de hjælpepakker, som er lanceret i Danmark i kølvandet på Covid-19, er der indsat et lovkrav om revisorerklæring. Enkelte kompensationsordninger kræver revisorerklæring ved ansøgning, og andre kompensationsordninger kræver revisorerklæring i forbindelse med myndighedernes kontrolfase.

Revisorerklæringen er blandt andet et krav på ansøgningstidspunktet, hvis du og din virksomhed vil ansøge om:

  • Kompensation for faste omkostninger
  • Kompensation for aflyste arrangementer (kun et krav ved ansøgninger på over 500.000 kr.).

Det præcise indhold og den nødvendige dokumentation kan variere alt efter din virksomheds størrelse og branche. Vi står klar til at hjælpe dig med den nødvendige dokumentation og erklæring, så du kan fokusere på at styre din virksomhed igennem Covid-19-krisen.

 

Hvad er en revisorerklæring, og hvad indeholder en revisorerklæring?

For at kunne søge om kompensation for din virksomheds faste omkostninger, skal du have en uafhængig, godkendt revisor til at vedlægge en erklæring på, at du har opgjort omsætning og faste omkostninger i referenceperioden korrekt, og om virksomheden har haft driftsunderskud i 2019.

Ved ansøgning om kompensation for aflyste arrangementer, hvor det samlede, ansøgte kompensationsbeløb overstiger 500.000 kr., skal du have en revisorerklæring fra en uafhængig, godkendt revisor vedhæftet ansøgningen. Erhvervsstyrelsen har foruddefineret en række arbejdshandlinger, som revisor skal udføre. Revisor skal i erklæringen anføre resultatet af de undersøgelser, som revisor har foretaget i forbindelse med, at han/hun har udført de foruddefinerede arbejdshandlinger.

 

Tag en revisor med hele vejen

Fokus for virksomheder rundt om i Danmark ligger stadig på at overkomme de umiddelbare konsekvenser af Covid-19. Samtidig er der behov for at vurdere, hvad fremtiden vil byde på.

Med andre ord er der nok at tage fat på, inden det kommer til udarbejdelse og indsendelse af dokumentation til ansøgning om hjælpepakker og støtteordninger. For mange virksomheder vil det derfor give god mening at tage sin konsulent og revisor med på råd i løbet af hele processen med ansøgninger. På den måde mindskes tidsforbruget, og virksomheden får mere tid til at fokusere på driften og fremtidssikring.