Topskatten er faktisk værre end som så

Jyllands-Posten bragte den 29. januar 2018 et debatindlæg af Anders Stjernholm, der er skatteordfører for Alternativet. Det handlede om, at der ifølge tal fra skatteministeriet kun er ca. 17.000 danskere, der betaler mere end halvdelen af deres indkomst i direkte skat. Og at disse mennesker som minimum hver har en indkomst på 1,3 mio. kr. om året.

Ifølge Anders Stjernholm afliver tallene myten om, at vi alle brandbeskattes, og at der således ikke er grund til at tro, at skattetrykket på nogen måde hæmmer driftigheden. Hans parti ser derfor ingen grund til hverken at lempe eller fjerne topskatten.

I BDO overlader vi det trygt til politikerne at afgøre, hvad der skal ske med topskatten, men vi deltager gerne i en diskussion om, hvordan den halve million danskere, der betaler topskat, oplever den. I vores optik er det nemlig lidt forsimplet at se på, hvor mange der reelt betaler mere end halvdelen af deres indkomst i skat.

En udregning af danskernes samlede skattebetaling som en procent af deres bruttoindkomst er nemlig en fin illustration af, hvorfor topskatten føles temmelig meget tungere end de 15 %, som satsen ellers tilsiger.

Hvis man laver et eksempel med 2 naboer, hvis skattemæssige fradrag er helt identiske, men hvis indkomst er forskellig, så vil beregningen vise, at de begge betaler omkring 1/3 af deres bruttoindkomst i skat op til topskattegrænsen. Men den af de to, hvis indkomst ligger over topskattegrænsen, vil af den overskydende del skulle betale knap 57 % i skat. Altså et spring på omkring 24 %.

Forklaringen er den simple, at de helt almindelige fradrag for renteudgifter, kørsel m.v. ikke fragår ved topskatteberegningen.

Det er næppe alle topskattebetalere, der føler sig brandbeskattet, men der er ingen tvivl om, at der er langt mere end 17.000, som har den følelse.Tags: