Julegaver til personalet – skat og moms

21 oktober 2015

Selvom der stadig er et par måneder til jul, er mange virksomheder allerede langt fremme med hensyn til planlægningen af julegaven til medarbejderne. Vi gennemgår de skatte- og momsregler, der gælder for den slags.

Grænsen for den skattefrie julegave er ligesom sidste år 800 kr. inklusive moms. Det svarer til 640 kr. før moms.

Også den øvre grænse for skattefrie personalegoder er uændret 1.100 kr. inklusive moms. Medarbejdere, der ikke i årets løb har modtaget nogen form for skattepligtige personalegoder eller gaver fra deres arbejdsgiver, kan derfor rent faktisk modtage en julegave på op til 1.100 kr., uden at det udløser skat.

Praksis i forhold til gavekort er ikke ændret. Det er således stadig ikke muligt at give gavekort til den lokale handelsstandsforening eller til bestemte forretninger, uden at det udløser skat. Det gælder også, selvom gavekortet ikke kan veksles til kontanter.

Og det er ikke et forhold, som SKAT ser gennem fingre med. Vi har for nylig haft et tilfælde, hvor SKAT, efter et kontrolbesøg på en større arbejdsplads, krævede beskatning af mere end 350 gavekort med et gennemsnitligt pålydende på under 300 kr. Enkelte på kun 50 kr.

Gavebeviser, der giver adgang til at vælge en eller flere gaver fra en liste, hvis indhold er bestemt af arbejdsgiveren, kan derimod godt gives som en skattefri julegave. Det gælder også gavebeviser til bestemte restauranter eller kroophold, hvis de ikke kan byttes til andre ydelser eller veksles til kontanter.

Moms af udgifter til køb af julegaver kan ikke fradrages i momsregnskabet.