Julefrokoster: Skatte- og momsregler

18 november 2015

Der skal meget til, for at en arbejdsgiverbetalt julefrokost udløser beskatning hos medarbejderne. Hverken kuvertprisen eller stedet, hvor festen holdes, har nogen betydning. Momsreglerne er mere komplicerede.

En arbejdsgiverbetalt julefrokost kan sammensættes på mange måder. Nogle steder indskrænker man det til en forlænget frokostpause, hvor der serveres smørrebrød fra den lokale slagter samt en øl og måske en snaps. Andre steder varer en julefrokost mere end et halvt døgn og afsluttes med overnatning på hotel. Uanset hvad kan arbejdsgiveren fratrække udgifterne skattemæssigt som personaleudgifter.

Især i forhold til de større arrangementer bliver vi jævnligt spurgt, om dette kan få skattemæssige konsekvenser for deltagerne. Svaret hertil er som udgangspunkt nej. Faktisk er lige netop julefrokoster et af de få områder, hvor SKAT strækker sig meget langt.

  • Om kuvertprisen er 300 kr. eller 2.500 kr. er uden betydning.

Blandt store virksomheder findes der en del eksempler på julefrokoster med mange deltagere og med en høj kuvertpris på grund af store udgifter til musik og underholdning. Andre steder skyldes en høj kuvertpris, at der i denne er inkluderet udgifter til overnatning. Den slags koster, men er skattemæssigt uden betydning.

  • Ægtefæller må gerne deltage, hvis dette er en tradition i virksomheden og/eller sædvanligt i lokalområdet.
  • Varigheden af arrangementet er som udgangspunkt også uden betydning, men det kan dog være problematisk, hvis dette inkluderer mere end 1 overnatning. Virksomheder, der overvejer at holde julefrokost til søs, hvor der typisk er 2 overnatninger, anbefaler vi derfor at søge om forhåndsgodkendelse hos SKAT.

Virksomheder, der ikke holder julefrokost, men som giver et ekstraordinært tilskud på måske 1.500 kr. pr. medarbejder – svarende til besparelsen – til personaleforeningen, som i stedet arrangerer fx en ski-weekendtur til Isaberg i Sverige, bør også søge om forhåndsgodkendelse hos SKAT. I modsætning til den meget pragmatiske holdning til julefrokoster er SKAT nemlig ganske restriktive, når det gælder arbejdsgiverbetalte firmaudflugter til udlandet. Se eventuelt vores Vide om-artikel om dette emne.

Moms af udgifter til en julefrokost, der afholdes i virksomhedens egne lokaler, kan ikke fradrages i momsregnskabet. Hvis der til lejligheden lejes borde og stole mv. ude i byen, kan momsen af disse udgifter dog fradrages fuldt ud.

Hvis julefrokosten afholdes på en restaurant eller lignende, kan der foretages fradrag for 25 % af momsen af udgifterne. Dette gælder også, selvom medarbejdernes ægtefæller deltager.

Hvad enten julefrokosten afholdes i egne lokaler eller ude i byen, kan momsen af udgifter til musik og underholdning ikke fradrages i momsregnskabet. Hvis festen holdes ude, og udgifterne til musik mv. er inkluderet i kuvertprisen, er der dog som nævnt fradrag for 1/4 af momsen.

Hvis virksomheden sørger for bustransport til og fra det sted, hvor julefrokosten holdes, kan momsen af busregningen fradrages fuldt ud.