Det er lettere at blive læge end revisor

13 oktober 2014

Resultaterne fra dette års revisoreksamen er netop offentliggjort.

For at blive statsautoriseret revisor skal man bestå 3 skriftlige eksamener og en mundtlig. For at få lov til at komme til den mundtlige eksamen, skal man først have bestået alle 3 skriftlige eksamener.

I år var beståelsesprocenten for de 3 skriftlige eksamener henholdsvis 53%, 48% og 52%. Når man kombinerer dette med kravet om, at man skal bestå alle 3, så vil det matematisk betyde, at der er meget få, der kommer gennem nåleøjet. 

Som altid har vi også i BDO haft en gruppe medarbejdere til eksamen, og vi glæder os over, at vores beståelsesprocent ligger over gennemsnittet for branchen. Alligevel er det kun 25% af de af vores studerende, der har haft chancen, der får lov til at gå til mundtlig eksamen.

At man dumper til en eksamen kan skyldes flere ting. At kandidaten ikke er dygtig nok eller ikke er tilstrækkelig velforberedt. At eksamen var for lang eller for svær. At kravene til besvarelserne er for høje. Svaret findes nok som en kombination af disse. 

Der er i de senere år været meget fokus på revisorer og på vores arbejde. Det har vi det fint med. Vi er jo i mange sammenhænge offentlighedens kontrollant.

De kandidater, der går til eksamen har i forvejen en kandidatgrad og ofte en erhvervserfaring på 10 år eller mere. Det er således ikke unge, uerfarne revisorer, der ikke kan deres håndværk. 
Når der alligevel er så mange, der dumper, skyldes de store krav, som vi selv – branchen – underlægger os for at sikre høj kvalitet og høj troværdighed. Det er det vores studerende betaler prisen for.

På vegne af vores unge studerende kan vi dog i stille stunder godt undre os over, at det skal være sværere at blive statsautoriseret revisor end læge. Men omvendt læger redder jo kun liv. Revisorer har jo et helt andet og mere vigtigt ansvar............

BDO Debatterer på LinkedIn.