Årsrapport:

Årsrapport 2015/16

16 december 2016

BDO har oplevet positiv udvikling i rådgivningsaktiviteterne. I 2015/16 er der således realiseret en omsætning på 909 mio. kr., og BDO’s overskud er 46 mio. kr. i regnskabsåret.

De udmeldte forventninger i BDO’s årsrapport fra 2014/15 er på niveau med det realiserede resultat i 2015/16.

BDO’s adm. direktør Stig Holst Hartwig udtaler: ”BDO’s positive udvikling med markedets højeste kundetilfredshed, høj medarbejdertrivsel, fremgang i og større indtjening på rådgivningsydelserne, fortsat vækst, samt at vi følger de planer, vi har lagt for fremtiden, gør, at regnskabsåret 2015/16 må betegnes som tilfredsstillende, ” han tilføjer: ”Ambitionerne i BDO stiler mod en højere samlet fremgang i det kommende år. Vi forventer vækst i omsætning og indtjening, fortsat markant fremgang inden for rådgivningsområdet og generel positiv udvikling. BDO’s primære fokus og langsigtede strategi er at skabe størst mulig værdi for kunderne gennem indlevende rådgivning lokalt og internationalt. Vi tilbyder det bedste af to verdener gennem: Nærvær og engagement. BDO er den lokale revisor, der er tæt på. En revisor, der bruger indsigt og indlevelse til at rådgive kunden. ”

Branchekendskab, specialister og repræsentation på verdensplan betyder, at BDO rådgiver regionalt, nationalt og internationalt, og enhver kunde vil altid kunne vokse sig større i BDO regi. Hos BDO er det ikke enten eller, det er både og.

Strategisk prioritering af indlevelse tilkendegives i BDO’s ’Mission’ og ’Vision’

BDO’s ambitioner kommer klart til udtryk i den opdaterede mission og vision:

Gennem indlevelse medvirker BDO til at skabe udvikling for vores kunder og menneskene bag.

BDO er en førende rådgivnings- og revisionsvirksomhed, der gennem kompetencer og indlevelse har de mest tilfredse kunder.

’Indlevelse’ indfanger og udtrykker BDO’s kultur og DNA. Vi har den holdning, at vores kultur er et af vores stærkeste og mest unikke aktiver, og at det konkret er det, som fremadrettet skal differentiere os positivt i såvel markedet som på arbejdspladsen. ’Indlevelse skaber udvikling’ vil således fortsat være vores mantra, og det som skal fastholde vores fokus på at levere markedets bedste samlede kundeoplevelse og udvikle branchens bedste arbejdsplads.

Høj kundetilfredshed

BDO har i 2015 opnået én af branchens højeste score, hvad angår kundetilfredshed. Blandt adspurgte virksomheder med 10 til 49 ansatte performer BDO bedst. Blandt større virksomheder med mere end 50 ansatte er BDO ligeledes med helt i toppen.

De offentlige virksomheder og institutioner vurderer, med markant stor afstand til konkurrenterne, BDO som den revisions- og rådgivningsvirksomhed, der har den højeste kundetilfredshed.

Tilfredse medarbejdere og høj andel af ildsjæle i et resultatskabende læringsmiljø

Medarbejdere er glade for at arbejde i BDO, og medarbejdertrivslen er i top. Arbejdsglæden og graden af loyalitet ligger et godt stykke højere end det danske arbejdsmarked generelt og en del bedre end virksomheder fra relaterede brancher. Tallene for medarbejdertrivslen forstærkes af, at hele 87 procent af alle ca. 1.100 ansatte i BDO er ildsjæle/kernemedarbejdere ifølge medarbejderundersøgelsen, der er udarbejdet af Ennova.

Med BDO Academy har vi eget akademi for øget kompetenceudvikling, så enhver kan dygtiggøre sig og styrke sin viden gennem kvalificeret og målrettet videreuddannelse.

I vores resultatskabende læringsmiljø har BDO’s beståelsesprocent for statsautorisation af revisorer de sidste tre år ligget på 100 procent, hvilket betyder, at de sidste 16 kandidater har bestået deres eksaminer, hvilket er ekstraordinært godt.

Fremgang for BDO International - vækst på 8 procent

Globalt set har BDO haft et godt år med flot vækst – såvel i det internationale netværks resultater som gennem den geografiske udvikling. BDO findes nu i 158 lande, og vi har cirka 68.000 medarbejdere.  Den samlede omsætning for det internationale fællesskab i året er 51 mia. kr., hvilket svarer til en vækst på 8 procent.

BDO årsrapport 2015/15

Invitation til øget sammenhængskraft

I BDO’s vækststrategi ligger både organisk vækst, samarbejde og opkøb af andre rådgivnings- og revisionsvirksomheder. Med mere end 40 succesfulde opkøb gennem årene har vi vist, at konsolidering i branchen er en disciplin, vi mestrer. Vi er overbeviste om, at den succes, vi har haft med at realisere opkøb og efterfølgende skabe sammenhængskraft og synergi med nye grene af BDO, bl.a. skyldes vores fokus på indlevelse og dermed, at ’nye’ partnere, kolleger og forretningsområder integreresmed respekt.

BDO er, og vil gerne fremadrettet være, i dialog med andre i branchen, der kan se sammenhængskraften i lokalforankring, indlevelse, højt specialiseret viden og internationalt netværk, som er vores omdrejningspunkter.

Hent årsrapporten som PDF