Publikation:

Vejen til et budget i balance - introduktion til råderumsanalyser

14 januar 2020

Stadig flere kommuner oplever, at økonomien er under pres, og at den løbende drift er i ubalance. De fleste kommuner har gennem flere år oplevet at have gennemført effektiviseringer og besparelser, hvorfor det bliver sværere og sværere stadig at pege på nye handlemuligheder.

Vores råderumsanalyser har hjulpet med at skabe budgetter i balance på tværs af de kommunale opgaveområder.

På baggrund af dette har BDO Advisory i denne publikation samlet viden og erfaringer med at bruge råderumsanalyser. Målet er at give inspiration til, hvordan kommende års budgetarbejde kan styrkes, så vi også i fremtiden sikrer en stærk kommunal sektor.


Hent og læs publikationen

 

Effektiviser din kommunes administration på det rette, nuancerede grundlag

Få et nuanceret perspektiv på din kommunes udgifter til administration og ledelse.

Vores balancerede tilgang resulterer i konkrete administrative effektiviseringspotentialer – uagtet benchmarkresultater.

Læs mere

 

Om BDO Advisory

BDO Advisory er et af landets førende konsulenthuse målrettet både den offentlige sektor og det private erhvervsliv. I de opgaver, vi løser for kommuner, regioner, staten og private virksomheder, er vores kombination af faglig indsigt og stærke metodiske overvejelser tydelig. For os er det vigtigt, at vi altid skaber mest mulig værdi for vores samarbejdspartnere.

Vores afdeling består af over 100 managementkonsulenter, der både har specialistviden om den offentlige sektor og stærke analytiske kompetencer. Vi har solid erfaring med fleksible løsninger, der tager udgangspunkt i de offentlige organisationers vilkår. Vi lægger vægt på effektive samarbejdsforløb med fokus på kundens mulighed for at opnå ny viden og opbygge nye kompetencer i egen organisation.

 

Få hjælp til at skabe økonomisk råderum i din kommune - kontakt BDO


Sikkerhedskode:
Retype the numbers below:
 Security code