Økonomi, administration og HR

Økonomi, administration og HR

Vi bistår store og små organisationer med en bred palette af analyse- og rådgivningsydelser indenfor økonomi, administration og HR. Vi brænder for at gøre enhver organisation til den bedste og mest virkningsfulde udgave af sig selv.


Vi tilbyder og udarbejder:

Analyser og yder rådgivning indenfor økonomi, administration og HR i alle dele af den offentlige sektor. Vi kender i særlig høj grad rammebetingelserne og de specifikke politiske, faglige og administrative forhold som gælder på de store service- og udgiftsområder i kommunerne. Den viden danner afsæt for vores analyser og rådgivning.

Hver dag løser vi analyse- og rådgivningsopgaver for Staten, regionerne og kommunerne indenfor områder som: Børn, unge og uddannelse, det specialiserede socialområde, ældre- og sundhedsområdet, kost og ernæringsområdet, beskæftigelses- og integrationsområdet, indtægtsoptimering og meget andet.

Vores konsulenter har særdeles omfattende kompetencer og erfaring med opbygning af økonomiske styringssystemer, fastlæggelse af budgetlægnings- og controlling-metoder, budgettildelingsmodeller og tilrettelæggelse af effektive processer indenfor administration og HR.

Vi hjælper både store og små organisationer og skræddersyr de enkelte løsninger til den enkelte organisations styringsbehov og –kapacitet. Vi lægger vægt på at involvere relevante ledere og medarbejdere i projekterne - både for at skabe et fuldstændigt analysegrundlag, og for at skabe en stærk forankring af projekternes resultater i organisationen.

Det handler om at finde en god balance, så der er fokus på kvalitet og værdi i alle led – uden at gøre styringen mere kompleks end nødvendigt. Derfor har vi sammensat et hold af dygtige konsulenter, der kan analysere og rådgive om alle facetter af økonomisk styring, administration og HR på tværs af sektorer og fagområder.

Kontaktpersoner