Skoler, dagtilbud og kultur

Vi bistår en lang række kommuner med analyser og rådgivning inden for skole- og dagtilbudsområdet og på kultur- og fritidsområdet. Vi brænder for at bistå forvaltning og de decentrale institutioner med at skabe fundamentet for, at alle – både medarbejdere og borgere - får mest muligt ud af de anvendte ressourcer.

Skole- og dagtilbudsområdet

Vi er eksperter inden for alle former for analyser og styring på skole- og dagtilbudsområdet.

Vi samarbejder dagligt med en lang række kommuner, skoler og dagtilbud om budget – økonomi -, og effektstyring, ligesom vi løbende samarbejder med kommuner omkring deres arbejde med og styring af specialundervisningsområdet.

Vores konsulenter har særdeles omfattende kompetencer og erfaring med at skabe sammenhæng mellem det politiske, det forvaltningsmæssige og det decentrale niveau. Det sker i tæt samarbejde med alle niveauer i kommunen og på skole- og institutionsniveau, hvor vi sammen etablere god økonomisk styring og faglige processer, der skaber fundamentet for, at alle kan blive så dygtige som muligt.

Vi hjælper med at udarbejde simple og gennemsigtige budgetmodeller på dagtilbuds- og skoleområdet – både på almen- og specialområdet. Vi skaber sammenhæng mellem økonomi, aktivitet og leverede effekter og etablerer effektive processer i udøvelsen af kerneopgaven decentralt. Særligt i forhold til at sikre optimal udnyttelse af de tilgængelige ledelses-, lære-, og pædagogressourcer. Igennem de seneste år har vi også hjulpet en lang række kommuner med at etablere gode og gennemsigtige processer med højt fagligt indhold på specialundervisningsområdet. Derigennem har vi udviklet og implementeret hensigtsmæssige økonomifaglige styringsmodeller.

Vores analyser er altid skræddersyede den enkelte kommunes behov, og vi lægger vægt på at involvere relevante ledere og medarbejdere i analyserne. Det gør vi for at skabe et fuldstændigt analysegrundlag og for at skabe en stærk forankring af analysernes resultater på skoler og dagtilbuddene efterfølgende.

Det handler om at finde en god balance, så der er fokus på kvalitet og værdi i alle led uden at gøre styringen mere kompleks end nødvendigt. Derfor har vi sammensat et hold af dygtige konsulenter, der kan analysere og rådgive om alle facetter på skole- og dagtilbudsområdet.

Tilsyn

Vores konsulentteam tæller desuden profiler, der, med deres pædagogiske baggrund, udvikler pædagogiske tilsynskoncepter og gennemfører pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet.

Kultur- og fritidsområdet

Vi har mange års erfaring med analyser inden for kultur og fritidsområdet – særligt med fokus på selvejende haller og andre selvejende institutioner og på museums-området.

Vi bistår kommuner, selvejende haller, kultur og fritidshuse samt museer med at optimere driften, effektivisere arbejdsgange, og synliggøre det økonomiske råderum til nye prioriteringer. I forlængelse af det er vores konsulenter ofte sparringspartner med ledelsen i forhold til at sikre sammenhæng mellem strategi og målsætninger og de løbende økonomiske prioriteringer i selvejende haller og på museer.

Anvendelse af kommunale tilskud - muligheder og udfordringer

Som revisions- og rådgivningshus er vi kommunernes foretrukne sparringspartner i forhold til udarbejdelse af retningslinjer for anvendelsen af kommunale tilskud i haller og på museer – for herigennem at minimere risiko for konkurrenceforvridning og ulovlig anvendelse af tilskud til ikke-kommunale formål.

Vores konsulenter er eksperter i kommunalretlige regler på området, ligesom vi kender praksis fra det decentrale niveau, hvilket betyder, at vi sammen med kommunerne, hallerne eller museerne altid finder en løsning, så mulighederne frem for begrænsningerne er i fokus.