Det specialiserede børneområde

Det specialiserede børneområde

I BDO mener vi, at et veldrevet socialområde - her børneområdet - sikrer både de bedste og billigst mulige indsatser til borgerne.

Vi tror på, at en stærk socialfaglighed og en sund økonomistyring ikke er hinandens modsætninger, men forudsætningerne for et bæredygtigt social- og børneområde. Derfor tror vi på, at de økonomiske og socialfaglige perspektiver skal følges ad – både i den daglige sagspraksis og dybt ind i økonomistyringen.

Vi har stærke kompetencer inden for det specialiserede børneområde, og vores team har over en årrække løst opgaver på området i mere end 50 forskellige kommuner.

Vores team af specialister på det specilialiserede børneområde er eksperter i både den overordnede strategiske udvikling af området, den økonomiske og faglige styring, samt effektivisering og udvikling af de tilbud, I benytter. Vi kan desuden supplere vores redskaber med et dybt kendskab til eksempelvis takstområdet og BPA-området.

I BDO kan vi således både belyse de enkelte områder separat, ligesom vi kan facilitere og udføre større analyser af det samlede sektorområde. I sådanne opgaver har vi altid et stærkt fokus på at sikre et optimalt samspil mellem de politisk vedtagne serviceniveauer og kvalitetsstandarder samt de medarbejdere, der skal udmønte og styre området fra dag til dag.Det kan BDO hjælpe jer med:

Faglig styring

Vores team af socialfaglige specialister kan bidrage med værdi i udviklingen af jeres myndighedsfunktion. Styringen af kommunens økonomi starter i den visitations- og købspraksis, som bestemmer de ydelser kommunens borgere visiteres til.

Vores tilgang til fokuseret faglig styring omhandler først og fremmest:

 • Et aktuelt og fyldestgørende grundlag for afgørelser
 • At afgørelser træffes ud fra faglige og økonomiske hensyn
 • Tydelige formål og konkrete mål for igangsatte indsatser
 • Tidsperspektiver forventningsafstemmes hele vejen rundt.

I BDO lægger vi vægt på inddragelse og udvikling, og vi har et skræddersyet setup, der kan tilpasses præcis de behov, jeres kommune måtte stå med - hvad end det er oplæg og uddannelse, sidemandsoplæring- og sparring samt sagsgennemgang og audit.


Økonomisk styring

Som revisor for mere end 65 af landets kommuner har vi et naturligt stærkt fokus på den styringspraksis, der kendetegner de danske kommuner. Vi har en stærk og alsidig viden om økonomistyringen på det specialiserede børneområde, og kan både favne komplekse dataanalyser, ligesom vi kan kortlægge og optimere arbejdsgange og redskaber i den konkrete praksis på området.

Vores analyser af den økonomiske styring giver et stærkt og konkret indblik i, om der er sammenhæng mellem politik, økonomi og faglige indsatser.

Vi tager afsæt i en holistisk tilgang, der sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om et område – med blik for samspillet til den faglige styring. I vores samarbejder med de danske kommuner fokuserer vi blandt andet på at udvikle:

 • Præcise og fyldestgørende budgetforudsætninger
 • Transparens i den løbende budgetopfølgning
 • Sikker prognosticering
 • Tilpasset kapacitets- og tilbudsplanlægning
 • Tydelige beskrivelser af arbejdsgange
 • Frigivelse af råderum via blandt via ændrede arbejdsgange, optimeret købspraksis og optimerede redskaber, som eksempelvis digitale assistenter.


Drift

Vi har stor erfaring i at analysere og arbejde aktivt med udviklingen af den kommunale tilbudsvifte. De tilbud, kommunerne anvender, er mangeartede, og det kan være svært at kontrollere og sikre, at alle enheder drives optimalt.

Vi har i vores analyser af kommunernes tilbud både fokus på driftsoptimering, ligesom vi via vores tilsyn kan tilbyde kurser og udvikling af de medarbejdere, som arbejder på de kommunalt benyttede tilbud.

Vores tilgang har blandt andet fokus på:

 • Optimeret vagtplanlægning og medarbejderanvendelse
 • Optimeret ATA tid
 • Optimeret tilbudsanvendelse og tomgangsreduktion
 • Udvikling af ledere og medarbejdere
 • Effektivisering og målretning af anvendelsen af tilbudsviften, både på det enkelte tilbud, og bredt set for hele kommunen.

Det får I ud af at samarbejde med BDO

Uanset om I vælger en snæver analyse af et mindre tilbud eller en bred sektoranalyse, der belyser hele socialområdet, får I med BDO som partner altid konkrete og handlingsanvisende anbefalinger til, hvordan I kan optimere praksis på området – fra den strategiske styring og helt ud på driftsniveau.

Vi er drevet af at udvikle området til gavn for de danske kommuner og de borgere, der modtager ydelser på området. Det er det afsæt, vi går til alle vores opgaver med. Derfor får I med os implementerbare løsninger, der virker.

I vores opgaveløsning kan vi både tilbyde udvikling af sagsbehandlingspraksis og samarbejde på tværs og konkrete effektiviserings- og optimeringsmuligheder, der frigør midler på et område, der i mange kommuner er under pres. Og vi er med jer hele vejen; fra vurdering, til anbefaling og til reel forandring i praksis.

På det specialiserede børneområde har vi de seneste tre år samarbejdet med disse kommuner


Er du nysgerrig på at høre, hvad I kan få ud af et samarbejde med BDO?

Tag fat i vores specialister på området Esben eller Helene. De har det fulde overblik over, hvad vi i BDO tilbyder, og de tager gerne en snak med jer om, hvad I kan få ud af et samarbejde med BDO.

Du kan også udfylde vores kontaktformular og blive kontaktet af en af vores specialister.

Kontaktpersoner