Ældre og sundhed

Ældre og sundhed

Vi har gennem årtier bistået den offentlige sektor med analyser af ældre- og sundhedsområdet bredt forstået. Vi har bred faglig indsigt i området, og vores konsulenter har en bred faglighed dækkende over detaljeret økonomisk forståelse til sygeplejefaglige spidskompetencer.


Vi tilbyder:

Rådgivning og skræddersyede analyser på Ældre og Sundhedsområdet, ligesom vi bistår med større forandringsprocesser og tilsynsopgaver på området. 

Vi har indgående kendskab til driften på plejecentre, i hjemmeplejen, sygeplejen og på trænings- og hjælpemiddelområdet. Vi kender til de oplevede udfordringer, de typiske udgiftsdrivere, de planlægningsmæssige udfordringer og den svære, men vigtige balance mellem faglig- og økonomisk styring. 

Vores konsulenter bistår typisk med at optimere driften og med implementering af god og sikker økonomi- og ressourcestyring på området. Herudover er vi kommunernes foretrukne samarbejdspartner, når det gælder implementering af hensigtsmæssige snitflader og arbejdsgange mellem Myndighed og Udfører, ligesom vi hjælper en lang række kommuner med at højne kvaliteten i Myndighedsarbejdet og i den løbende dokumentationspraksis – herunder implementering af Fælles Sprog III.

Vores konsulentteam har betydelig erfaring fra ældre- og sundhedsområdet fra en lang række opgaver og ansættelser i kommunerne – som i kombination rummer både sundhedsfaglige, økonomiske og ledelsesmæssige kompetencer. Vores konsulenter har i kraft af kommunale ansættelser og eksternt konsulentarbejde tilsammen bistået en lang række kommuner med afdækning og anvisning af effektiviseringspotentialer og implementering af konkrete tiltag i alle dele af det store Ældre og Sundhedsområde.

Vi indgår i et tæt og arbejdsomt partnerskab med vores kunder med stærke relationer til følge. Vi vægter konkret værdiskabelse og forankring af viden hos kundens organisation – ligesom det er vores ambition at styrke organisationens kompetencer og sikre ejerskab til iværksætte forandringer undervejs i hele projektforløbet.

Vores konsulenter har særdeles alsidige kompetencer og erfaring indenfor Ældre og Sundhedsområdet. Vores konsulenter har både konkret sundhedsfaglige baggrund, økonomi- og styringsmæssig kompetencer og ledelseserfaring.

Kontaktpersoner