Teknik og miljø

Teknik og miljø

Effektiv tilrettelæggelse af arbejdsgange og udnyttelse af ressourcerne til vedligeholdelse af vej- og park er blandt de store økonomiske styringsudfordringer på teknik og miljøområdet. Det samme gælder for arbejdet med vedligeholdelse af kommunens bygninger.

På området for vedligeholdelse af veje og parker er der mulighed for at arbejde med flere organisationsformer og evt. med inddragelse af private leverandører i optimeringen af arbejdet.

For at nedbringe sagsbehandlingstiden og ressourceforbruget anbefaler vi at optimere arbejdsgangene i forbindelse med behandling af byggesager og ejendomsskemaer, der hører til de ressourcekrævende opgaver.


Vores ydelser på teknik- og miljøområdet omfatter bl.a.:

  • Centraladministrationen, grundlag for fordeling af faste udgifter.

  • Park- og vejområdet, timepriser, kontrakter og synliggørelse.

  • Park- og vejområdet, kontrolbud herunder styring af udbudsprocessen.

  • Park- og vejområdet, rådgivning om effektiviseringstiltag og udarbejdelse af prisberegningsmodeller for mandskabstimer og maskintimer.

  • Kommunale forsyningsselskaber, budget- og regnskabspraksis, økonomistyringsprocesser og afregningsmønstre.

Kontaktpersoner