IT

IT

Vi bistår den offentlige sektor med IT rådgivning indenfor IT projektledelse, System- og leverandørvalg, EU Udbud og Reviews af IT projekter. Vi er med til at skabe succes med implementering af ny teknologi, hvor både løsninger og mennesker følges ad.


System- og leverandørvalg

Godt begyndt er halvt fuldendt. At være godt forberedt, inden du vælger system og leverandør er nøglen til et godt IT projekt. Forberedelsen kan ske på egen banehalvdel og uden IT leverandører. At vide hvad man vil have, når man køber IT, kommer godt igen. At få aftalt metoder og samarbejde og være klar på hvordan vi senere kan afgøre om løsninger lever op til de aftalte krav, bør være et must i et implementeringsforløb.

EU Udbud

Som en naturlig forlængelse af system- og leverandørvalget hjælper vores jurister med at sikre, at udbudsregler overholdes med opdateret viden på ny udbudslovgivning. Derudover overvejelser om valget af udbudsprocedure, eksempelvis udbud med forhandling og overvejelser om kontraktform.IT Projektledelse

Vi tilbyder fagligt kompetente IT projektledere med mange års erfaring i indførelse af IT i organisationer. Der bliver taget godt hånd om IT leverandører, samtidig med at forandringerne forankres i organisationen. Klart kommunikeret projektrapportering med en høj gennemsigtighed er vores varemærke.

IT Projekt Review

Når tilliden er i bund, og når IT projektet ikke ser ud til at opfylde de krav, som er stillet, kan det være tid til et IT Review. IT Review er et tilbageblik med fremdrift for øje. Vi går i dialog for at sikre vejen frem, og vi undersøger hvilke muligheder projektet har for igen at blive en succes.