Nyhedsbrev:

Fremtidssikring af det kommunale skoleområdes økonomi

28 oktober 2019

I mange kommuner står folkeskolen over for forandring, og det er en større opgave at få økonomien til at følge med. Faldende børnetal og årlige effektiviseringskrav kan gøre det svært at skabe sammenhæng mellem budgettet, skoledriften og det faglige og pædagogiske fokus på at skabe mest mulig læring, trivsel og udvikling hos eleverne.

I BDO arbejder vi tæt sammen med kommunerne for at fremtidssikre skoleområdets økonomi uden at skulle gå på kompromis med hverken fagligheden, kvaliteten i undervisningen eller folkeskoleloven og arbejdstidsaftaler. Med fokus på handlemuligheder, sikker drift og skoleårets planlægning hjælper vi med at skabe overblik over skoleområdets økonomi, styringsmuligheder og de ’håndtag’, der kan skrues på, når økonomien kommer under pres. 
 

Fokus på handlemuligheder og sikker drift

I BDO har vi omfattende erfaring med at udarbejde budgetanalyser og økonomiske analyser på skoleområdet. Vores rådgivere har deres daglige gang på både skoler og i de kommunale skoleforvaltninger, hvor de peger på konkrete handlemuligheder, der virker i praksis. Vi har allerede hjulpet en række kommuner med at fremtidssikre økonomien på skoleområdet og givet dem et øget indblik i, hvilke muligheder der er for løbende at effektivisere driften. Og vi kan også hjælpe jer.

Tildelingsmodellen er en vigtig del af denne budgetanalyse. Med en let forklarlig og en let forståelig tildelingsmodel gør vi det tydeligt, hvor mange penge skoleområdet har, og hvordan de kan fordeles mellem de enkelte skoler. Samtidig gør tildelingsmodellen det klart for skolelederen, hvordan skolens budget bliver til, og hvilke forventninger der er til aktivitet og serviceniveau på skolen.
 

Fokus på skoleårets planlægning

Vi møder ofte skoleledere, der oplever udfordringer med at få omsat budgettet til en sammenhængende hverdag. Vores erfaring er, at udfordringerne ofte hænger sammen med ikke at være bevidste om de reelle prioriteringsmuligheder, der er forbundet med skoleårets planlægning. Tit ser vi, at der er uudnyttede muligheder, der kan frigøre et økonomisk råderum på skolen.

Vi kan give et uvildigt review af, hvorvidt skolernes planlægning – inden for rammerne af folkeskoleloven, arbejdstidsaftaler mv. – kan optimeres og derved frigøre tid og kroner til nye prioriteringer. I tæt samarbejde med jeres skoleledere understøtter vi jer, så I bruger jeres ressourcer, hvor de gør en forskel.
 

Skal vi uddybe?

Kontakt os for at høre mere om BDO’s erfaringer med udvikling af den økonomiske styring på skoleområdet. Vi kigger gerne forbi til en uforpligtende snak om mulighederne hos jer.