Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
 • Vi styrker kommuner på det specialiserede børneområde
Artikel:

Styrk det specialiserede børneområde

19 august 2019

Det specialiserede børneområde er typisk økonomisk udfordret grundet et stigende antal børn og unge, der har brug for hjælp. Der stilles samtidig store krav til en rettidig og målrettet indsats for at sikre en hurtigere forbedring af barnets/den unges situation.

Vi oplever en stigende kommunal interesse for at få kortlagt, vurderet og styrket det specialiserede børneområde, da dette kan reducere risikoen for lange og dyre sagsforløb, som i værste fald kan strække sig ind i voksenlivet.
 

Fokus på faglig og økonomisk styring

Vores tilgang til at styrke det specialiserede børneområde i kommunerne fokuserer både på faglig og økonomisk styring. Vi har fokus på, om:

 • sagsbehandlingen er effektiv, har høj kvalitet og understøtter en tidlig indsats
 • sagsbehandlerne også har opmærksomheden rettet mod økonomiske og ressourcemæssige faktorer
 • der er en stram og gennemskuelig økonomistyring
 • der er de rette tilbud, der understøtter en tidlig og forebyggende indsats
 • indsatserne i kommunerne er omkostningseffektive og understøtter den forebyggende børn- og ungepolitik i kommunen, herunder de politiske prioriteringer.
   

Resultater til gavn for børnenes, de unges og familiernes behov

Vi har assisteret en række kommuner med at afdække praksis og styrke den faglige og økonomiske styring af deres specialiserede børneområde. Det har resulteret i en effektiv styring, et bedre tværorganisatorisk samarbejde, et bedre ressourceforbrug og en reduktion af ikke-værdiskabende processer. Alt dette  sikre øget kvalitet og effekt til gavn for familiernes behov. Vores assistance har blandt andet hjulpet til:

 • Etablering af en lokal afstemt model for økonomistyring. Denne understøtter forbedret styring og indsigt, så budgetmæssige udfordringer kan blive identificeret i tide og efterfølgende håndteret på et oplyst grundlag
 • Effektive arbejdsgange for den faglige styring og øget kvalitet i sagsbehandlingen
 • Udvikling af en effektiv indsatsstruktur, der  sikre et mere effektivt samarbejde mellem myndighed og udfører. Dette resulterer i afstemte intentioner og prioriteringer, øget gennemsigtighed, fleksibilitet i ressourcestyring og udførelse samt et bedre forløb for både børn, unge og familier
 • Synliggørelse af konkrete optimeringspotentialer. Vi kortlægger og identificerer organisatoriske og procesmæssige forbedringsmuligheder på tværs af myndigheder og udfører. Herunder hvordan ressourcer og kompetencer anvendes bedst og mere værdiskabende

At skabe gode, effektive og strukturerede samarbejder på tværs af resortområder (eks. skole og dagtilbud). Et godt samarbejde bidrager til bedre, mere målrettede og effektfulde indsatser, som både vil gavne barnet/den unge og hjælpe kommunen med at udnytte ressourcer og kompetencer bedst muligt


Vi har allerede hjulpet en række kommuner – skal vi også hjælpe dig?

Enter security code:
 Security code