Skatte og momssager

Tvister om skatte- eller momssager kræver specialiseret rådgivning. Tag vores specialister med på råd. Vi har styr på selv de mest komplicerede skatte- og momsregler.

Skattemyndighederne rejser hvert år et stort antal sager mod såvel virksomheder som privatpersoner. Det er ikke altid med rette. Skatte- og momsreglerne er så komplicerede, at selv myndighederne jævnligt fortolker dem forkert.

Ønsker I bistand i en verserende skatte- eller momssag, er I velkomne til at kontakte os. Vi har indsigt i og erfaring med skattesystemet på alle niveauer og har højt specialiserede kompetencer på skatte- og momsområdet både nationalt og internationalt. Det giver os de bedste forudsætninger for at yde jeres virksomhed professionel bistand.

Samtidig har vi et stort netværk hos de centrale myndigheder. Det giver os ofte mulighed for at lande en sag på en hensigtsmæssig måde, så langvarige og omkostningstunge sager kan undgås.

Har I brug for at få skattemyndighedernes forhåndsvurdering af en disposition, som I eller jeres virksomhed overvejer, kan vi også hjælpe hermed.

Kontakt os