Omstrukturering og omdannelse

Omstrukturering og omdannelse

Når din virksomhed udvikler sig og vokser, kan det være en fordel at overveje en eventuel omstrukturering eller omdannelse. Forskellige virksomhedsstrukturer er nemlig optimale til forskellige perioder i en virksomheds levetid. Det gælder både i forhold til den daglige drift, udnyttelse af vækstpotentiale og den skattemæssige situation for virksomhed og ejere. 

Ændringer i ejerstruktur, produkter, markedssituation, økonomi, organisation og skat kan have indflydelse på den optimale virksomhedsstruktur. Derudover bør du altid overveje, hvad fremtiden kan byde på - for også her kan flere forhold spille ind. 

Hvad enten det gælder rådgivning om omstruktureringsmuligheder eller økonomisk optimering, kan vi hjælpe. Vi dækker alle områder af omstruktureringen og er eksperter på alt fra skattefri virksomhedsomdannelse og  dødsbobeskatning til virksomhedsfusion og spaltning.
er det relevant

Er det relevant med omstrukturering eller omdannelse af virksomheden?

Skridtet inden en eventuel omdannelse af virksomhedsformen, en fusion eller spaltning er altid at overveje, hvad din virksomheds nuværende situation er og hvor du gerne vil hen.  

Du bør overveje en omdannelse, hvis du enten: 

  • har planer om at tiltrække ny finansiering eller nye investorer. 

  • vil inddrage nye medejere i enten dele eller hele virksomheden. 

  • vil sælge dele af eller hele virksomheden. 

  • står over for et planlagt eller uplanlagt generationsskifte. 

I alle sammenhænge kan der ud over ledelses- og driftsmæssige forandringer være ændrede forhold for både virksomhedens og din private økonomiske og skattemæssige situation.  

Fem gode råd om omstrukturering og omdannelse af virksomheder

Virksomhedsomdannelse og omstrukturering er kompleks, men følgende fem råd er altid et godt udgangspunkt. 

1. Tænk løbende i omstrukturering og omdannelse: Virksomheder kan med fordel skue mod horisonten, når det kommer til virksomhedsstruktur og fremtidige ændringer. Vurder derfor kontinuerligt, om din nuværende ejerform og -struktur er optimal – og om den stadig vil passe om et år eller to.  

2. Hold oversigt over aktiverne: Hvad er værdien af dine ejendomme, maskiner, patenter, softwareløsninger, immaterielle værdier, goodwill og igangværende research? At holde styr på dine værdier og deres sammensætning er ofte afgørende for at vurdere, hvilke strukturer der passer til din situation.  

3. Forbered dig på forandringerne: Ændringer i ejer- og selskabsform skaber forandringer på tværs af både virksomheders og ejeres økonomiske forhold. Start overvejelserne i god tid. Uden grundig forberedelse stiger risikoen for uhensigtsmæssige omkostninger og skattemæssige udfordringer.  

4. Hav fokus på skat: Skat er i mange tilfælde den største udfordring – og til tider en uforudset konsekvens af omstruktureringer og forandringer i virksomheder ejerstruktur. Vær sikker på, at det økonomiske og skattemæssige grundlag for fremadrettet drift understøtter den nye virksomhedsform og -struktur. 

5. Allier dig med kompetente rådgivere: Omstrukturering og omdannelse af virksomheder og selskaber er komplekse opgaver, som ligger under for en lang række forskellige regler og love. Samtidig skifter det lovmæssige grundlag ofte. Ved hjælp af kompetente rådgivere får du styr på processen uden at miste fokus på den daglige drift.  

Kontakt os til en uformel snak om omstrukturering og omdannelse af din virksomhed. gode råd

Kontaktperson

Undgå at gå glip af vigtige nyheder, og tilmeld dig en af vores mange nyhedsbreve