Generationsskifte

Generationsskifte

Skat er ofte en afgørende faktor for, at et generationsskifte bliver en succes. Men mange forskellige regler og muligheder gør desværre, at virksomheder nogle gange misser muligheder for at optimere overdragelsen til næste generation. 

Derfor står BDO i Danmark klar til at hjælpe med jeres generationsskifte. Med os som rådgiver kan du få svar på spørgsmål som:  

 • Hvilke overdragelsesmuligheder findes der for min virksomhed? 

 • Bør jeg overveje at omlægge ejerstrukturen i forbindelse med et generationsskifte? 

 • Er det en god ide for min virksomhed at splitte dele af ledelse og økonomi op mellem flere parter?  

 • Hvad er de skattemæssige konsekvenser af de forskellige muligheder for generationsskifte?  

 • Hvornår er det optimale tidspunkt at gennemføre et generationsskifte?


guide

Vi kan guide dig igennem hele processen og være med til at sikre, at alle generationer får det optimale resultatet – både på den korte og den lange bane.  

Vores rådgivning omfatter bl.a.: 

 • Selskabsomdannelse ved generationsskifte  

 • Omstrukturering af virksomheden  

 • Beregning af skatter og afgifter ved generationsskifte 

 • Bistand med skattefri overdragelse  

 • Dokumentation til – og indhentelse af tilladelser fra skattemyndighederne 

 • Værdiansættelse af virksomheden.

Hvilke regler er der for skat ved generationsskifte?  

Man bør altid forberede sig godt inden et generationsskifte. Det gælder ikke mindst i forhold til de økonomiske og skattemæssige aspekter. De valg, der foretages omkring ledelsesstrukturer, overdragelsesform, værdiansættelse af aktiver osv., har nemlig alle betydning for, hvordan du beskattes. 

Der er altså meget at holde styr på, og særligt ved familieoverdragelser vil skattemyndighederne ofte involvere sig.  

Derfor er det ofte en stor fordel at inddrage rådgivere i processen. Ud over deres erfaring og ekspertise med generationsskifte, vil rådgivere samtidig give bedre mulighed for at holde fokus på det du brænder for: Virksomheden, den daglige drift, og at føre virksomheden sikkert gennem generationsskiftet med minimale forstyrrelser og omvæltninger. 

I BDO I Danmark står vi klar til at hjælpe med hele processen omkring et generationsskifte. Kontakt os for at høre nærmere.  
 

Kontakt osgenerationsskifte

Kontaktperson

Undgå at gå glip af vigtige nyheder, og tilmeld dig en af vores mange nyhedsbreve