Rådgivning i skattesager og ved bindende svar 

Rådgivning i skattesager og ved bindende svar 

En skattesag kan opstå på mange forskellige måder og af mange forskellige årsager.  

I nogle situationer kan du være uenig med en afgørelse af skattemyndighederne og gøre indsigelse mod den.  Det kan fx ske, hvis du mener, at der er opkrævet skat eller moms på et fejlagtigt grundlag, eller hvis du er uenig i, hvilke love og regler, skattemyndighederne har anvendt til at beregne eventuelle udestående. Det kan medføre en skattesag, hvor dokumentation og grundig analyse ofte er afgørende for, hvorvidt din sag ender med et tilhold.  

I andre situationer kan du få brug for at få styr på en given skattemæssig situation og/eller spørge om konsekvenser af handlinger, der enten allerede har fundet sted, eller dem, der stadig er i planlægningsfasen. I disse tilfælde kan det være en fordel af indhente et bindende svar fra skattemyndigheder, så du får myndighedernes egen tilkendegivelse for, hvordan en given situation forholder sig, og hvad dine forpligtelser er.  

Ved at indhente et bindende svar får du mulighed for at bevare overblikket og få svar på de områder, hvor der kan være usikkerhed om gældende og kommende skattekrav. Og det gælder for selv de mest komplekse sagsforhold.

Ekspertbindstand i skattesager og hjælp til bindende svar

Både for bindende svar og for skattesager er ekspertbistand essentielt for at få det bedste resultat og undgå at tabe tid og penge.  

Vi har i mange år ført sager mod Skattestyrelsen og hjulpet privatpersoner, selskaber, fonde, foreninger mv. Med at indhente bindende svar – og vi står også klar til at hjælpe dig.  

Kontakt os

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Kontaktperson

Undgå at gå glip af vigtige nyheder, og tilmeld dig en af vores mange nyhedsbreve