Selskabsskat

Udskudt skat er som indskudt likviditet. BDO’s skattespecialister hjælper jer med at optimere jeres selskabsbeskatning.

Vi tilbyder at hjælpe med opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Vi kender reglerne til bunds og sikrer derfor en korrekt udnyttelse af fradrags- og afskrivningsmulighederne.

Vi rådgiver koncerner om den optimale selskabsstruktur i forhold til udlodning af udbytter samt om fordele og ulemper ved at vælge international sambeskatning, ligesom vi arbejder med transfer pricing-problemstillinger, herunder udarbejdelse af dokumentation for de interne afregningspriser.

Vi rådgiver også om optimering af kapitalforholdene, blandt andet i forhold til reglerne om tynd kapitalisering. Vi rådgiver også om de skattemæssige konsekvenser ved rekonstruktion af selskabskapitalen.

Vi har stor erfaring med hensyn til den praktiske håndtering af skattefrie omstruktureringer i form af aktieombytning, fusion, spaltning og tilførsel af aktiver. Det samme gælder struktureringen af køb og salg af virksomheder og ejendomme.

 

Kontakt os

Enter security code:
 Security code