Ole B. Sørensen, BDO

Ole B. Sørensen

Partner, Tax Legal

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Ole B. Sørensen er partner i skatteafdelingen og statsautoriseret revisor.

Ole har i mere end 25 år været specialiseret i rådgivning om nationale og internationale skatteforhold og særligt ekspertise inden for generationsskifte, virksomhedsstrukturer, omstrukturering samt køb og salg af virksomheder. Ole har stor erfaring med rådgivning om særlige selskabsformer, herunder kooperationsbeskattede andelsselskaber, partnerselskaber samt fonde og foreninger.

Ole er en meget benyttet underviser og forfatter samt medforfatter til en række faglige artikler og til bøgerne ”Partnerselskaber” (Karnov 2012 og 2017) og ”Kapitalejerlån og selvfinansiering” (Karnov 2014). Ole er medlem af FSR Danske revisorers skatteudvalg og bruges jævnligt som syn- og skønsmand i skatte- og erstatningssager.