• Personlig beskatning for selvstændige erhvervsdrivende Kontakt os

Personlig beskatning for selvstændige erhvervsdrivende

Som selvstændig erhvervsdrivende er der masser af regler og retningslinjer, der skal holdes styr på. De kan fjerne fokus fra det, som virksomheden er bedst til – og brænder mest for.  

Vi rådgiver og hjælper virksomheder med at holde styr på skatteregler, der har indvirkning på den daglige drift, fordeling af overskud, indkomst ved virksomhedsoverdragelse eller -salg – og meget mere.  

Som resultat får du og din virksomhed det bedst mulige udgangspunkt for at opnå det optimale resultat med mere fokus på den daglige drift og forretningsudvikling.  


Vi kan blandt andet rådgive i forbindelse med: 

  • Skatteoptimering  

  • Virksomhedsordningen  

  • Kapitalafkastordningen 

  • Etablerings- og iværksætterkonto. 

Specielt for mindre og mellemstore virksomheder er ordninger som virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen en blandet fornøjelse. De giver mulighed for skatteoptimering, men det kræver som regel rådgivning at få opgjort tingene korrekt.  

Der hersker ofte usikkerhed om, hvad man skal gøre – og hvordan man skal gøre det. For eksempel kan det være uigennemskueligt at finde ud af hvilke regler, der gælder for aktier, udlån gennem virksomheden eller for kapitalafkast.  

Vi har hos BDO bred erfaring med at rådgive virksomheder og virksomhedsejere, så de får de bedste afkast og kan navigere korrekt i regelsættet. Det samme gælder for områder som skattefri omdannelse, og hvorvidt det kan betale sig at drive sin virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende (privat) eller via et selskab.  

 

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at optimere de skattemæssige forhold for netop din virksomhed

Enter security code:
 Security code