• BDO Skattetjek

    Er I forberedte på et kontrolbesøg fra Skattestyrelsen?

BDO Skattetjek

Er I forberedte på et kontrolbesøg fra Skattestyrelsen? Med BDO Skattetjek får I en klar vished om, at I altid indberetter og betaler de korrekte skatter.

Det kan nemlig have store økonomiske konsekvenser for både kommuner og regioner, samt medarbejdere eller borgere, hvis den der har pligt til at indberette ikke har tilstrækkeligt styr på, hvornår diverse personalegoder og godtgørelser er skattepligtige, og hvornår der er pligt til at indberette dem.

Vores tilbud om et skattetjek giver jer en tryghed og sikkerhed i, at eventuelle fejl og mangler bliver fundet og rettet, og at de indberettede tal og oplysninger er korrekte.

 

Hent brochuren her

 

Vi sparer jer for bekymringerne

Har I vanskeligt ved at svare på følgende spørgsmål, vil et BDO skattetjek være relevant for jer:

  • Er I usikre på hvornår honorarer eller godtgørelser til borgere skal indberettes?
  • Skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelser: Opfylder I jeres kontrolforpligtelser, og hvordan dokumenterer I dette?
  • Arbejdsgiverens biler: Ved jeres medarbejdere, hvordan de må anvende kommunens/regionens biler? Hvordan kontrollerer og dokumenterer I, at der ikke køres privat i bilerne?
  • Automatisk beregning af befordringsfradrag (Felt 11): Husker I at indberette, hvis medarbejderne ikke møder fast ind på kontoret hver dag?
     

Sådan kan vi hjælpe

BDO har som mangeårig rådgiver for såvel private som offentlige virksomheder stor erfaring med rådgivning inden for SKATs fokusområder.

Vi hjælper med at foretage korrektioner bagudrettet. Ikke mindst sikrer vi, at kommunen/regionen får etableret forretningsgange med henblik på en fremadrettet optimal indretning i forhold til skattereglerne.

Vi kan tilbyde at gennemgå jeres udbetalinger og kontrollere den skattemæssige behandling af den enkelte udbetaling. Vi kan derudover lave en gennemgang af jeres kontrolarbejde og dokumentation samt en vurdering af, om disse lever op til Skattestyrelsens krav.

 

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig

Enter security code:
 Security code