Risikobaseret revision, der skaber værdi

Revision tilfører en virksomheds regnskab værdi og troværdighed. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant. Når vi har forsynet et årsregnskab med en påtegning, så har årsregnskabet en troværdighed, som det i omverdenens øjne ellers ikke ville have. 

I BDO foretager vi risikobaseret revision på grundlag af det internationale BDO netværks vejledninger, der følger nationale og internationale revisionsstandarder. Det vil sige, at vi har størst fokus på de regnskabsposter og områder i regnskabet, hvor der er størst risiko for fejl.

Udover den lovpligtige revision holder vi også fokus på, at revisionsprocessen skal give ledelsen i virksomheden værdi. Derfor er vi kontinuerligt opmærksomme på forhold, der kan lette den daglige drift i jeres virksomhed. Det kan fx være arbejdsprocedurer, der kan forenkles eller direkte omkostningsbesparelser. 
 

Kontakt os for en uforpligtende snak.

Hvad drejer det sig om?:

Enter security code:
 Security code