Audit & Aussurance

For os er tillidshvervet og statsautorisationen en forpligtigelse til altid at sikre det højeste kvalitetsniveau indenfor revision og regnskab.

Audit & Aussurance

Kvalitetsbevidsthed er en del af vores DNA, og det kan mærkes i hvert eneste led af vores rådgivende revisionsydelser; for os er tillidshvervet og statsautorisationen en forpligtigelse til altid at sikre det højeste kvalitetsniveau.

Vi udfører en såkaldt værdibaseret rådgivende revision. Det vil sige, at vi ud over den lovpligtige revision har fokus på, at revisionen tilfører virksomheden værdi. Derfor er vores revisorer altid opmærksomme på, om der i forbindelse med revisionen identificeres opgaveområder, der kan lette den daglige drift. Det kan fx dreje sig om arbejdsprocedurer, der kan forenkles, eller om direkte omkostningsbesparelser.

Uanset, om vi udfører revision, udvidet gennemgang eller review, giver vi virksomhederne trygheden i, at alle regler og love er overholdt. Vi reviderer aktie- og anpartsselskaber, afgiver it-erklæringer og attesterer alle former for tilskudsregnskaber, selskabsretlige forhold som fx stiftelse, kapitalforhøjelse eller -nedsættelse, forsikringsopgørelser mv.

Udgangspunktet for vores rådgivning er altid intentionen om at skabe udvikling gennem indlevelse. Med vores store faglige viden og brancheindsigt møder vi kunden og dennes virksomhed indsigtsfuldt og med fokus på optimering.  

Lokal tilstedeværelse

Bredt branchekendskab