Fonde og foreninger

 

Fonde og foreninger dækker en række aktiviteter, hvoraf nogle er kommercielt orienterede, såsom erhvervsdrivende fonde og indkøbsforeninger, og hvor nogle har mere almenvelgørende formål, som almenvelgørende fonde og foreninger, interesseorganisationer eller mere nære foreninger som ejerforeninger, andelsboligforeninger og idrætsforeninger.

Kun erhvervsdrivende fonde er lovgivningsmæssigt underlagt revisionspligt. Men stort set alle fonde og foreninger har i vedtægter eller fundats et krav om revision, eller har en aktivitetsform, der gør, at særlovgivningen kræver revision.

Revision af fonde og foreninger kan også være påkrævet, hvis fonden eller foreningen modtager tilskud, hvor tilskudsgiveren kræver revision som en del af tilskudsbetingelserne. Er du en erhvervsdrivende fond, indkøbsforening eller i øvrigt arbejder kommercielt, så læs også under Erhvervsvirksomheder.

rev

Det gode samarbejde mellem revision og fonden/foreningen 

Vi har mange års erfaringer med revision af fonde og foreninger. Vi vægter det gode samarbejde, tilstedeværelse og tætte relationer rigtig højt. Det er ikke kun for at sikre det gode samarbejde, men også for at sikre, at vi får det størst mulige omfang af viden i forhold til fonden eller foreningen. For at sikre dette, prioriterer vi, at den eller de medarbejdere, som udfører revisionen, kommer hos jer år efter år. Det bidrager til en bedre viden og herved også en mere effektiv revision. Derudover vil det føre til en mere værdiskabende vidensdeling, som ikke nødvendigvis vil være for formel, men opleves mere uformel.

Vores erfaring siger, at der kan opstå behov for rådgivning og vejledning indenfor forskellige områder som skat, moms, It-sikkerhed, opbygning af effektive interne kontrolmiljøer, finansiering, budgettering, intern rapportering og meget andet. Det kan vi hjælpe med, fordi vi kan gøre brug af de mange dygtige specialister, vi har indenfor de områder.

Revision af tilskudsregnskaber, projektregnskaber, uddelingsregnskaber mm.

Mange foreninger og fonde modtager tilskud fra offentlige myndigheder, private, EU eller andre. Det kan være tilskud til den almindelige drift eller særlige projekter. Vi har særligt kendskab til det arbejde og de særlige erklæringer, der skal udarbejdes i forbindelse det, og vi kan trække på interne eksperter på stort set alle særlige erklæringsforhold.


lommeregner

Der er ingen forskel på kravene til den revision, der skal udføres for erhvervsdrivende fonde, hvor der er lovkrav, og andre fonde og foreninger, der selv vælger at få udført revision. 

Bestyrelsen i mange fonde og foreninger består ofte af frivillige ildsjæle, der ikke nødvendigvis er øvede i, hvordan man opbygger tilstrækkelige interne kontroller, kender de aktuelle regnskabsregler, skatte- og momsregler og lovgivning i øvrigt. Ved en revision sikrer ledelsen, at en kyndig påser, at de overholder elementære lovgivningsforhold, aflægger et retvisende regnskab og sikrer dermed troværdighed omkring bestyrelsens håndtering af midler mm. 

Kontakt os

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO