Revision

Revision som værdiskabende faktor

Når et regnskab er revideret, kan læser af regnskabet, have tillid til, at informationerne i regnskabet er retvisende.
Den tillid, revisionen tilfører til regnskabet, er afgørende for, at virksomhedens/organisationens interessenter kan og tør anvende regnskabsdata som grundlag for beslutninger. Revisionen sikrer således, at der er et grundlag for beslutninger om investering, långivning, samarbejdsaftaler, værdiansættelse og ikke mindst aktionærers/borgeres/medlemmers indsigt i driften.


Også internt i organisationen er revisionen værdiskabende, fordi revisionen giver ledelsen en yderligere sikring af, at de dele af compliance, der vedrører regnskabsaflæggelsen, er tilstrækkelige og overholdes - herunder at regnskabet opfylder lovgivningens regler.

Når vi udfører revisionen, kræver det, at vi har stor indsigt i den reviderede virksomhed/organisation. Den indsigt anvender vi proaktivt til at komme med gode råd og rådgivning om de forhold, vi ser. Vi kalder det værdibaseret revision.

I de tilfælde hvor det ikke kan påvirke troværdigheden af vores uafhængighed, tilbyder vi gerne vores kompetencer i forbindelse med opstilling af regnskab, opgørelse af skat og udarbejdelse af skattebilag, regnskabsmæssig assistance, (Business service And outsourcing) osv. Et overblik over alle vores services findes her. 

revision

Hvem skal revideres?

For alle aktie- og anpartsselskaber over en vis størrelse er der lovkrav om, at der skal udføres revision. Det samme gælder for kommuner, regioner og en række andre offentlige selskaber og organisationer. At der er lovkrav om revision tydeliggør vigtigheden af, at vi som samfund kan have tillid til, at de regnskaber, der udarbejdes, er retvisende.

Selvom der lovgivningsmæssigt ikke er krav om det, har rigtigt mange andre virksomheder og organisationer valgt at stille krav om revision i deres vedtægter og her skal naturligvis også udføres revision.

Andre virksomheder, hvor der ikke ifølge lovgivning eller vedtægter er krav om revision, kan behovet for revision alligevel opstå. Enten som følge af krav fra långiver, tilskudsyder, ejerkreds, medlemmer eller andre.

For en virksomhed i vækst, der forventer at skulle anvende ekstern finansiering, optage nye ejere eller måske vil klargøre sig til salg, kan det være en særdeles god ide frivilligt at lade sig revidere og på den måde være på forkant med fremtidige krav.

Hvad er revision?

Revision går ud på, at en uafhængig part med høj grad af sikkerhed udtaler sig om, hvorvidt et regnskab er retvisende.

Revisionen forudsætter, at revisor har sikret sig dyb indsigt i den organisation, der revideres, og de markedsvilkår mm. organisationen arbejder under. Med udgangspunkt i det analyserer revisor sig frem til de undersøgelser, analyser og efterprøvninger, der er nødvendige, for at kunne udtale sig om det aflagte regnskab. Når revisor vælger, hvilke revisionsmetoder og handlinger der skal foretages, sker det på baggrund af en begrundet vurdering af, hvor der kan opstå væsentlige fejl, og hvor der er størst risiko for fejl.

En revision er dermed ikke en fuldstændig sikkerhed for, at der ikke er fejl i regnskabet, men revisionen giver høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er retvisende.

Revisionen skal udføres af en godkendt revisor, dvs. som udgangspunkt en statsautoriseret revisor, der er uafhængig af den organisation, der revideres. Uafhængigheden er sammen med fagligheden afgørende for, at omverdenen kan have tillid til revisors erklæring.revi

Kontakt os

Undgå at gå glip af vigtige nyheder, og tilmeld dig et af vores mange nyhedsbreve