Kommuner og regioner

 

I vores afdeling for Public Audit, er vi godt 100 medarbejdere, der er dedikerede til revision af kommuner og regioner. Medarbejderne er samtidig specialiserede i revision af §60-selskaber og institutioner samt i fonde og foreninger, der agerer i det ”offentlige regi”, som forsyningsselskaber, museer, selvejende daginstitutioner, bosteder og meget andet.

Som absolut markedsleder har vi den højeste faglige viden på området, ikke kun revisionsmæssigt, men også i forhold til viden om kommuners og regioners opbygning, struktur og rammevilkår. Det gør det muligt at udføre en værdibaseret revision, hvor vi som del af revisionen kan komme med uopfordret råd og vejledning.

Kommuner og regioner er underlagt revisionspligt og skal revideres af en sagkyndig godkendt statsautoriseret eller en registreret revisor. Valg af revisor skal godkendes af Ankestyrelsen.

offentlig revision

Offentlig revision

Revisionen skal gennemføres efter reglerne om ”god offentlig revisionsskik”, som ud over den finansielle revision, erhvervsvirksomheder revideres efter, også indeholder krav om forvaltningsrevision, herunder sparsommelighed samt juridisk kritisk revision.

For kommuner og regioner er It-revision særligt vigtige revisionsdiscipliner. Det samme gælder social revision for kommuner. Ud over vores eksperter i offentlig revision har vi derfor også særligt uddannede specialister til at tage sig af disse discipliner.


Revision af momsopgørelser, projektregnskaber, tilskudsrapporter mm.

For kommuner og regioner skal der, ud over revision af regnskabet, også foretages revision af en række delelementer, som moms, projektregnskaber, tilskudsregnskaber og mange andre. Vi har særligt kendskab til det arbejde og de særlige erklæringer, der skal udarbejdes i forbindelse hermed, og vi kan trække på interne eksperter på stort set alle særlige erklæringsforhold.


møde

Kontakt os for en uforpligtende snak

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO