Selvejende institutioner

Vi har vi stor erfaring med revision af selvejende institutioner som skoler, daginstitutioner, museer, andre attraktioner, teatre, spillesteder osv. Ved vores revision lægger vi stor vægt på samarbejde og tilgængelighed, og vi sikrer altid, at revisionen er værdiskabende, så vi kan komme med gode råd og vejledning.

Selvejende institutioner omfatter en række meget forskellige aktiviteter. Typisk er de af ikke kommerciel eller almenvelgørende karakter og drives ofte med større eller mindre tilskud fra det offentlige.

Selvejende institutioner er lovgivningsmæssigt ikke forpligtet til at få foretaget revision.  Men stort set alle selvejende institutioner har i deres vedtægter regler herom, ligesom tilskudsydere oftest forlanger revision som vilkår for deres tilskud.

selvejende institutioner

Revision af selvejende institutioner 

Næsten alle selvejende institutioner er fra tilskudsgivere eller andre underlagt krav om revision efter god offentlig revisionsskik.  Revision går ud på, at en uafhængig part med høj grad af sikkerhed udtaler sig om, hvorvidt et regnskab er retvisende. God offentlig revisionsskik omfatter den finansielle revision, som også erhvervsvirksomheder revideres efter, men er derudover også underlagt revisionsmålene, sparsommelighed og juridisk kritisk revision. Se evt. mere her kommuner og regioner.

Mange selvejende institutioner modtager tilskud fra offentlige myndigheder, private EU eller andre. Det kan være tilskud til den almindelige drift eller særlige projekter. Vi har særligt kendskab til det arbejde og de særlige erklæringer, der skal udarbejdes i forbindelse hermed, og vi kan trække på interne eksperter på stort set alle særlige erklæringsforhold.

Hvordan sikrer vi effektiv og værdiskabende revision til selvejende institutioner?

Vi vægter tilstedeværelse, nærhed og tætte relationer højt. Det sikrer os den gode viden ift. den selvejende institution, vi reviderer, og det vil komme institutionen til gode. Vi tror på, at det er yderst vigtigt, at revisionen ikke kun er en erklæring i et regnskab, men også vil være værdiskabende for den selvejende institution.

Som en af landets største revisionsfirmaer har vi stor erfaring med en lang række forskellige selvejende institutioner:

 • Revision af selvejende institution
 • Revision af skoler
 • Revision af privatskoler
 • Revision af FGU
 • Revision af daginstitutioner
 • Revision af børnehaver
 • Revision af vuggestuer
 • Revision af bosteder
 • Revision af plejehjem
 • Revision af museer
 • Revision af idrætshaller.

Vores store erfaring indenfor disse områder sikrer, at vi har stor viden omkring den enkelte organisation og dennes rammevilkår. Som kunde vil I derfor opleve et  værdiskabende og effektivt samarbejde.værdiskabende revision

Kontakt os for en uforpligtende snak


Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO