Forsyning og infrastruktur

Vi har stor erfaring med revision af organisationer, der har aktiviteter inden for energi, forsyning og infrastruktur. Det gælder blandt andet aktiviteter inden for områder som vand og spildevand, el og varme, affald- og affaldsforbrænding, biogas, havne, bus- og togdrift mm. Vi ligger i vores revision stor vægt på samarbejde, tilgængelighed og en sikring af, at revisionen er værdiskabende, så vi altid kan komme med gode råd og vejledning.

Ud over selve revisionen, som er beskrevet nedenfor, hjælper vi gerne med opstilling af regnskab, bogholderi, skat, moms, rådgivning i sektorlovgivning og meget mere.

Vi har stor erfaring med revision inden for bl.a. følgende forsyningsaktiviteter.

  • Revision og rådgivning af affaldsforbrænding
  •  Revision og rådgivning af varmeværk
  • Revision og rådgivning af affaldsselskab
  • Revision og rådgivning af vandforsyning
  • Revision og rådgivning af spildevandselskab
  • Revision og rådgivning af biogas og andre VE selskaber
  • Revision og rådgivning af trafikselskab

Udover revision af ovenstående har vi også særlige ekspertiser omkring forsyningsvirksomheder inden for områder som skat, moms, særlovgivning, sammenlægninger osv. 


Kontakt os

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO