• Rapportering og erklæring på ESG-nøgletal

    Kontakt os

ESG-nøgletal, rapportering og verifikation

Lovgivere, investorer, kunder og andre interessenter stiller stadig større krav til, at både virksomheder og offentlige organisationer rapporter på deres ESG-nøgletal. For udenlandske og danske virksomheder og organisationer er det derfor kun en fordel, hvis de i højere grad sætter ESG på dagsordenen, så de bedst muligt kan skabe tillid og vise troværdighed over for deres interessenter.
 

Hvad er ESG?

ESG-nøgletal – kort for Enviromental, Social og Governance – har til formål at skabe større gennemsigtighed i og troværdighed om virksomheders påvirkning på områder som miljø, klima, sociale forhold og selskabsledelse. Det kan for eksempel være nøgletal om virksomhedernes energiforbrug, CO2-udledning, kønsdiversitet og sygefravær.

Anvendelsen af ESG data har accelereret helt utroligt de seneste år, og i dag anvendes ESG i stor stil til at kommunikere bæredygtighed over for investorer, og sættes ofte i forbindelse med selskabers måde at drive forretning på. Kort sagt vinder ESG-forhold frem som et værktøj, der kan bruges til at udvise ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift.
 

Nyt EU-direktiv skærper kravene til rapportering

Allerede i dag er det lovpligtigt for alle virksomheder i regnskabsklasse store C og D at redegøre for virksomhedens samfundsansvar. Redegørelsen skal ifølge årsregnskabslovens § 99 indeholde oplysninger om ikke-finansielle data og nøgletal, der er relevante for den konkrete virksomhed.

Men et nyt EU-direktiv vil nu skærpe kravene til virksomhedernes ikke-finansielle rapportering. Ambitionen bag the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som det bliver kaldt, er, at bæredygtighedsrapportering på sigt får samme høje kvalitet som den finansielle rapportering. CSRD forventes at finde anvendelse for en række virksomheder allerede fra 2023. Du kan læse mere i vores artikel om CSRD.

Det nye direktiv og et generelt øget samfundsmæssigt fokus på virksomhedernes bæredygtige- og sociale profiler vil med al sandsynlighed bidrage til, at ESG-nøgletallene inden for den nærmeste fremtid vil blive integreret sidestående med de finansielle nøgletal i virksomhedernes årsrapport. Og det vil gælde for langt flere virksomheder end de, som allerede i dag er underlagt krav ifølge årsregnskabsloven.

 

Gør ESG-nøgletal til en central og værdiskabende del af din rapportering

Vores rådgivere og revisorer har stor erfaring med at afgive uafhængige erklæringer på ESG-nøgletal, bæredygtighedsområdet og en række andre ikke-finansielle oplysninger. Så ønsker du at skabe større gennemsigtighed og værdi i din virksomheds ESG-rapport, står vi klar til at hjælpe dig.

Vi kan blandt andet hjælpe med at:

  • Foretage væsentlighedsvurdering og analysere din virksomheds modenhed på bæredygtighedsområdet.
  • Definere relevante og realistiske målsætninger for jeres ESG-nøgletal.
  • Udarbejde rapportering og afgive uafhængig erklæring efter årsregnskabslovens oplysningskrav om miljø, klima, sociale forhold og selskabsledelse.
  • Bistå med måling af CO2 udledninger i overensstemmelse med GHG-protokollen.
  • Bistå med udarbejdelsen af strategier for virksomhedens bæredygtighedstiltag og operationalisering af konkrete indsatser.
  • Vurdering og påtegning af ESG-regnskaber.

Vi sikrer, at din ESG-rapportering følger de rette standarder og formater samt overholder de glædende retningslinjer og lovgivningskrav.

 

Få en forretningsdrevet CSR-strategi med respekt for dine ESG-nøgletal

Rapporteringen på ESG-nøgletal vil dog sjældent kunne stå alene. I årsrapportens ledelsesberetning og i virksomhedens redegørelser for samfundsansvar anbefales det, at virksomheder uddyber og begrunder deres strategier og målsætninger for ESG, CSR og bæredygtighed.

Du kan læse mere om, hvordan vi ligeledes kan hjælpe din virksomhed med at få en forretningsdrevet CSR- og bæredygtighedsstrategi, som har respekt for såvel dine ESG-nøgletal som din top- og bundlinje.

LÆS MERE OM BDO’S STRATEGISKE CSR- OG BÆREDYGTIGHEDSRÅDGIVNING

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan BDO’s rådgivere og revisorer kan hjælpe dig med at få styr på din ESG-rapportering? Kontakt en af vores rådgivere, hiv fat i din lokale BDO-revisor eller udfyld kontaktformularen nedenfor, så kontakter vi dig. Det er helt uforpligtende.


Sikkerhedskode:
Retype the numbers below:
 Security code