ESG as a service

Vi kan hjælpe dig 

Din virksomheds ESG og bæredygtighedsprofil vil kun få større og større betydning for virksomhedens kunder, samarbejdspartnere, investorer, konkurrenceevne og omdømme i al almindelighed. Der er derfor mange gode grunde til at øge fokus på virksomheders bæredygtighed og på, hvordan din virksomhed kan skabe en bæredygtig forretning.

BDO tilbyder en række ESG-ydelser og rådgivning, uanset om I befinder jer i starten af jeres bæredygtighedsrejse, forbereder jer til ESG-rapportering, eller hvis I allerede er i gang med at udvikle en ambitiøs strategi på området.


Vores ydelser

Hos BDO kan vi hjælpe dig inden for områder som:
Projekter

Projekter

Vi hjælper med at sætte konkrete mål for jeres CSR-strategi og styre jeres aktiviteter i den rigtige retning på en effektiv måde. Vi afholder en heldagsworkshop, hvor vi identificerer konkrete mål og opstiller dem over jeres nuværende situation, samt udarbejder handleplan med rollefordeling og data-punkter, der skal måles på for fremtiden.
Rapportering

Rapportering

I BDO kan vi hjælpe med at gennemgår jeres politikker og processer med henblik på korrekt rapporte-ring i ledelsesberetningen i årsrapporten og/eller rapportering i en bæredygtighedsrapport. Vi sikrer sammenhæng mellem ønsker, realiserede mål og korrekt rapportering.
Procesoptimering og automatisering

Procesoptimering og automatisering

Vi hjælper med at skabe overblik over de faste og nuværende arbejdsgange og -processer, med hen-blik på at optimerer dem, således at I ikke spilder værdifuld tid og ressourcer på uhensigtsmæssige administrative processer.
Klar til revision

Klar til revision

Vi gennemgår målinger, processer mv. for afgivelse af revisorerklæring på jeres bæredygtighedsrap-port.

Kontakt os

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Kontakt os allerede i dag

I BDO står vi klar til at hjælpe virksomheder med kompetencer og ressource inden for ESG. Uanset hvilken udfordring din virksomhed står overfor, er vores ESG-specialister klar til at hjælpe dig og din virksomhed.