Advisory

Hvorfor BDO Advisory?

 

BDO Advisory er et af landets førende konsulenthuse målrettet både den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Vi løser opgaver for kommuner, regioner, staten og private virksomheder, hvor kombinationen af faglig indsigt og stærke metodiske kompetencer tilfører ovennævnte typer af organisationer mest mulig værdi.

Vores over 100 managementkonsulenter har specialistviden om den offentlige sektor kombineret med stærke analytiske og metodiske kompetencer. Vi har solid erfaring med fleksible løsninger, der tager udgangspunkt i de offentlige organisationers vilkår.

Vi lægger vægt på effektive samarbejdsforløb med fokus på kundens mulighed for at opnå ny viden og opbygge nye kompetencer i egen organisation.

Konsulentydelserne har udspring i vores kompetenceområder. De drejer sig fx om bedre økonomistyring, effektivisering, strategi- og organisationsudvikling.

Lokal tilstedeværelse

Bredt branchekendskab

Kontaktpersoner