ESG og bæredygtighedsrådgivning

ESG og bæredygtighedsrådgivning

ESG og arbejdet med at sikre en bæredygtig virksomhedsprofil har i dag en afgørende betydning for både udenlandske og danske virksomheders vækst, branding, konkurrencesituation og risikostyring.

Din virksomheds ESG og bæredygtighedsprofil vil kun få større og større betydning for virksomhedens kunder, samarbejdspartnere, investorer, konkurrenceevne og omdømme i al almindelighed. Der er derfor mange gode grunde til at øge fokus på virksomheders bæredygtighed og på, hvordan din virksomhed kan skabe en bæredygtig forretning.

BDO tilbyder ESG-rådgivning, uanset om I befinder jer i starten af jeres bæredygtighedsrejse, eller om I allerede er i gang med at udvikle en ambitiøs strategi på området.

Kontakt os for rådgivning i ESG og bæredygtighed


 

Seks grunde til, hvorfor du bør arbejde med at skabe en bæredygtig virksomhed
 

1. Overhold reguleringer og lovkrav om samfundsansvar

Med EU Green Deal kommer der en lang række nye lovkrav nu og i de kommende år. Det gælder blandt andet ESG-rapportering (CSRD), men det handler ikke blot om den årlige rapport. Virksomhederne skal kortlægge deres negative påvirkning på samfundet og samtidig sætte mål og arbejde med at reducere deres CO2-udledning, forurening mv. For SMV’er vil kravene ramme indirekte via krav fra kunder og samarbejdspartnere.
 

2. Undgå fremtidige finansieringsudfordringer

Bankerne og den øvrige finansielle sektor forventes i fremtiden at blive mødt at nye krav om flere bæredygtige investorer, og de vil derfor selv stille større krav til virksomhederne på området før yder finansiering. Manglende ESG- og klimarapportering og for lille fokus på bæredygtighed kan derfor få negative konsekvenser for virksomhedernes mulighed for at rejse kapital.
 

3. Lev op til dine kunders og samarbejdspartneres krav

Selvom din virksomhed måske ikke er direkte underlagt lovkrav eller regulering på området endnu, vil du, i takt med at dine kunder og samarbejdspartnere begynder at opstille og efterleve deres egne ESG- og bæredygtighedskrav, også blive mødt af skærpede krav. En virksomhed, som er leverandør til en stor (+250 ansatte) og børsnoteret virksomhed vil fx indirekte blive mødt af skærpede krav. Det skyldes, at den store virksomhed er tvunget til at arbejde med ESG- og bæredygtighedsoptimering i hele sin forsyningskæde. Det samme kan gøre sig gældende hos offentlige aftagere.
 

4. Spar penge og ressourcer

”Det skal være dyrere at forurene”, siger politikere og meningsdannere. Der arbejdes derfor på højtryk for, at der lægges afgifter på den ”sorte” økonomi, mens den ”grønne” økonomi fremmes gennem finansiering af en lang række projekter – også for SMV’er. Arbejdet med ESG vil på sigt kunne minimere omkostningerne i din virksomhed på en lang række områder – herunder fx vand-,
varme- og energiforbrug, ved at sikre bedre arbejdsforhold, som kan føre til mindre sygefravær, ved at reducere spild og ved at arbejde med cirkulær økonomi.
 

5. Tiltræk og fasthold de bedste medarbejdere

Fremtidens medarbejder vil på lige fod med fremtidens forbruger i endnu højere grad efterspørge aktiv handling på ESG- og bæredygtighedsfronten. Arbejdskraften vil søge mod arbejdspladser, som deler deres holdninger og værdier.
 

6. Vær en del af løsningen

Den lineære økonomiske model skaber et negativt aftryk på mennesker og miljø. Flere virksomhedsejere bliver klar over, at den forretningsmodel, de er en del af, i stigende grad må siges at være en del af det problem, som verden befinder sig i med klimaforandringer, rovdrift på ressourcer og udnyttelse af arbejdskraft i værdikæder. Gentænkning af forretningsmodellen og øget fokus på cirkularitet kan bevæge jer i retning af at blive en del af løsningen - i stedet for at være en del af problemet.

 

Fremtiden for virksomhedsrapportering

Virksomheder er under stigende pres for at vise større engagement og skabe bæredygtig værdi værdiskabelse, som både tager højde for kravene fra kunder, samarbejdspartnere, leverandører, offentligheden og planeten. Men det nuværende landskab af bæredygtighedsstandarder er fragmenteret, ændrer sig hurtigt og kan være svære at følge.

BDO's internaionale netværk har derfor forfattet en publikation, som fremhæver de vigtigste bæredygtighedsoplysninger, virksomheder kan og bør overveje at inddrage i deres rapportering, og som giver et overblik over en række af de mest veletablerede bæredygtighedsstandarder og -rammer. Derudover præsenterer publikationen dig for den forventede, fremtidige udvikling.

Hent og læs hele publikationen ved at udfylde formularen nedenfor


 

 

 

Hvordan kan vi hjælpe med bæredygtighed i din virksomhed?

Hvordan omstiller man en virksomhed til bæredygtighed? Og hvad kan virksomheder gøre for bæredygtighed?

BDO’s specialister har erfaring med rådgivning i alt fra strategisk ESG-rådgivning til bæredygtigt indkøb, risikostyring, efterlevelse af krav og udarbejdelse af klima- og ESG-rapportering. Vi tilbyder ESG-rådgivning, uanset om I befinder jer i starten af jeres bæredygtighedsrejse, eller om I allerede er i gang med at udvikle en ambitiøs strategi på området.

Læs mere her på siden om vores rådgivningsservices eller kontakt os for at høre mere om, hvordan vores ESG-rådgivere kan hjælpe med at sikre jeres virksomheds et værdiskabende og effektivt arbejde med ESG og bæredygtighed.

 

Informationsfolder om ESG- og bæredygtighedsrådgivning
 

Kontakt os

Whistleblower – klagemekanisme – ESG

En Whistleblowerordning giver mulighed for at jeres interne og eksterne interessenter (kunder, medarbejdere, leverandører mv) anonymt kan rette bekymring angående mistanke om ulovlige, korrupte eller uetiske forhold relateret til jeres virksomhed. Det giver virksomheder en værdifuld afdækning af nuværende og potentielle risici og samtidig muligheden for at reagere på disse risici i tide. 

Lovkrav fra 2023

17. december 2023 skal alle virksomheder med +50 ansatte have en whistleblower ordning. Jeres whistleblowerordning skal først og fremmest bestå af en sikker indberetningskanal, som overholder GDPR-reglerne og andre krav til sikkerhed. Det er ikke et krav at den skal være ekstern, men det er et krav at:

Whistleblowere skal kunne indberette mundtligt, skriftligt eller begge dele

Alle ansatte skal kunne indberette gennem indberetningskanalen

Øvrige personer, der er i forbindelse med din virksomhed, kan også gives mulighed for at bruge indberetningskanalen

De personer, der har ansvaret for indberetningskanalen, skal være upartiske og kompetente

Hos BDO tilbyder vi en konkurrencedygtig whistleblower-løsning, både til private og offentlige organisationer. BDOs løsning styrker jeres risikoafdækning, og vi sikrer procedurer, oplæring og kommunikation omkring jeres whistleblowerordning.

Kontaktpersoner

Undgå at gå glip af vigtige nyheder, og tilmeld dig et af vores mange nyhedsbreve