• Beregning og kortlægning af CO2-aftryk

Skræddersyet løsning og platform til kortlægning af din virksomheds CO2-aftryk

En CO2-kortlægning er en gennemgang og analyse af din virksomheds CO2-aftryk.

Vores løsning gør det muligt for din virksomhed omkostningseffektivt at rapportere, beregne og fastsætte bæredygtighedsmål og opfylde jeres ambitioner. Vi hjælper jer med at skabe et solidt grundlag for videreudviklingen af jeres fokus på bæredygtighed.

 

Hvad er en CO2-kortlægning?

BDO’s CO2-kortlægning udføres i samarbejde med det digitale analysebureau BeWo Technologies. BDO er ansvarlig for onboarding og verifikation, mens BeWo står for selve databaseløsningen og den digitale platform, der kortlægger C02-emissionerne fra jeres aktiviteter.

Med vores løsning får du blandt andet:

  • Dataindsamling: Analyse af din virksomheds samlede fodaftryk fordelt på individuelle produkter/services samt overblik over din forsyningskæde - evt. via et overskueligt dashboard. 
  • Velbegrundede og veldokumenterede målsætninger: KPI’er og definerede bæredygtighedsmål med udgangspunkt i den indsamlede data.

Konkret gennemgår vi hos BDO og BeWo omfanget af din virksomheds CO2-aftryk på scope 1, 2 og 3 baseret på internationale standarder som FN’s Verdensmål, Greenhouse Gas Protocol og GRI. Vi måler blandt meget andet virksomhedens faciliteter, indkøb, transport, elektricitet og opvarmning.

Vi udarbejder et produktkatalog, der viser emissioner for hvert enkelt produkt/service i jeres portefølje. På den måde får i mulighed for at vise kunder og samarbejdspartnere, hvad det enkelte produkt eller den enkelt service indebærer udover de sædvanlige karakteristika såsom fx pris.

Vi hjælper jer igennem hele projektet med at få beregnet og kortlagt jeres CO2-aftryk. Du kan se et eksempel på et projektforløb herunder:

 

CO2-kortlægning – hvorfor?

Med en Co2-kortlægning gør du din virksomhed i stand til at kommunikere og dokumentere jeres indsats på bæredygtighedsområdet.

CO2 -kortlægningen redegør for virksomhedens emissioner relateret til drivhusgasprotokollen og viser derigennem jeres samarbejdspartnere og kunder, hvilke positive effekter de kan forvente af at vælge dit produkt eller din service. Du opnår gennemsigtighed og autenticitet i forhold til jeres bæredygtighedsindsats.

Formålet med en CO2-kortlægning fra BDO og BeWo er:

  • At forbedre datakvaliteten - skabe gennemsigtighed og revision af data, konsekvensberegninger og metodik.
  • At sikre, din virksomhed overholder nationale og internationale bæredygtighedsstandarder.
  • At automatisere og standardisere dataindsamlingen internt og på tværs af jeres forsyningskæde.
  • At få automatiserede kulstofaftryksberegninger på tværs af scope 1, 2 og 3.
  • At automatisere og formalisere jeres målsætninger for bæredygtighed.
  • At videregive bæredygtighedsdata til leverandører, kunder og øvrige samarbejdspartnere.
  • At reducerer belastningen på interne ressourcer og jeres koordineringsomkostninger.

 

Få hjælp til at sikre en værdiskabende CO2-kortlægning

Vores og BeWo’s specialister står klar til at hjælpe jer med jeres CO2-kortlægning. Vi har fokus på jeres virksomheds behov og tilbyder derfor altid en skræddersyet løsning.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan få jer tættere på at opfylde jeres ambitioner på bæredygtighedsområdet.


Sikkerhedskode:
Retype the numbers below:
 Security code