• Corporate Finance

Hvorfor BDO Corporate Finance

Køb og salg af mindre og mellemstore virksomheder samt rådgivning om generationsskifte og værdifastsættelse er kernekompetencer for BDO Corporate Finance.

Afdelingen BDO Corporate Finance er en selvstændig enhed i BDO. Vi arbejder især med køb og salg af mindre og mellemstore virksomheder men også med større koncerner – herunder også med problematikkerne vedrørende generationsskifte. Gennem hele købs- og salgsprocessen, fra indledende prisfastsættelse til afsluttende kontraktunderskrift, yder vi professionel og kompetent rådgivning. 

Nationalt netværk af beslutningstagere

BDO Corporate Finance står stærkt med et vidtforgrenet netværk med ca. 130 statsautoriserede revisorer og partnere fordelt på 32 kontorer landet over. Vores revisorer har hver deres eget professionelle netværk af eksterne samarbejdspartnere; advokater, bankfolk, investorer og andre. Netværket forgrener sig nationalt til mere end 4.000 kontaktpersoner, der alle er beslutningstagere med interesse i eller arbejde med køb og salg af virksomheder.

BDO Corporate Finance – Køberkartotek

En anden vigtig del af BDO Corporate Finance netværket er Køberkartoteket på LinkedIn, der benyttes af BDO Corporate Finance til distribution af information om virksomhedsemner til salg. Virksomheder, der præsenteres i gruppen, vises udelukkende efter aftale med virksomhedens ejer og sker kun til gruppen. 

Rådgivning med internationalt perspektiv

Internationalt set er BDO Corporate Finance del af det verdensomspændende BDO netværk. På verdensplan har vi mere end 1200 kolleger i 60 lande, og de er alle specialister i Corporate Finance. Vores internationale netværk sætter os i stand til at vejlede og rådgive professionelt om projekter, der går på tværs af landegrænser.