Salg af virksomhed

Salg af virksomhed

Står virksomhedsejeren foran et salg, og er der ikke tale om, at familie skal overtage, er der en række ting at tage højde for (hvis et familiemedlem skal overtage virksomheden, så læs mere om generationsskifte her). Hvad er virksomheden værd? Hvor meget kan den koste? Hvem kunne være potentiel køber? Er virksomheden klar til salg, og hvordan skal salget foregå?

Udfordringerne i en salgsproces undervurderes let. Virksomheder er ikke ens, og det kræver erfaring, indsigt og viden at håndtere salgsprocessen succesfuldt. I BDO Deal Advisory tilbyder vi rådgivning under hele processen, fra salget indledes, over forhandlingen og helt frem til at virksomheden er solgt.  Vores erfaring med alle faser af salget er stor, og det gør, at ejeren kan koncentrere sig om at drive virksomheden, mens vi arbejder på at sælge den. Vi har også specialiceret os i generationsskifte af virksomheder, som du kan læse mere om længere nede på siden.


Den bedste pris med de bedste betingelser

For os er den primære opgave at sælge virksomheden til højeste pris med de bedste betingelser. Her gavner vores store netværk, hvor vi afsøger mange forskellige muligheder for at sælge virksomheden. For små og mellemstore virksomheder er BDO den markedsledende M&A-aktør i Danmark. Vi er dagligt i kontakt med en lang række interessenter i form af virksomheder, advokater, bankfolk og investorer. Så det er muligt, under fuld diskretion, at søge efter potentielle købere, når virksomheder skal sælges.

Er der flere mulige købere, der alle viser interesse, kan virksomheden blive solgt under auktionslignende vilkår, hvilket resulterer i en væsentlig bedre pris. Som virksomhedsejer er det fordelagtigt at indlede en proaktiv salgsproces i stedet for passivt at være afventende i forhold til et eventuelt salg. Proaktiviteten giver en bedre salgspris.


Virksomheden analyseres og prisen fastsættes

Når vi sætter prisen på virksomheden, har vi mange særlige forhold, vi vurderer ud fra. Der er forskel på virksomheder, og vores indsigt og erfaring gør det muligt at analysere grundigt. Vi inddrager indtjening og egenkapital i den samlede vurdering og går dybt i forståelsen af virksomhedens forretningsgrundlag. 

Konkurrenter, branchens forhold, kunder og leverandører tager vi med ind i analysen, og vi gennemgår ydelser og produktion samt kompetencer hos medarbejdere og ledelse. En køber af en virksomhed ser andre faremomenter, end virksomhedens ejer gør. Her formår vi at se sagen fra begge sider, og vi finder en realistisk prisfastsættelse. Sammenholdt med finansiel analyse af resultatopgørelse og balance skaber vi et helhedsbillede og en prisfastsættelse. 


Gennemarbejdet salgsmateriale

I vores professionelle netværk leder vi efter en køber. Salgsmaterialet udarbejder vi, så det præsenterer virksomheden bedst muligt. Er der negative forhold, sørger vi for de rigtige forklaringer. Vi eftersøger de købere, som har mulighed for at udnytte virksomheden bedst muligt, fordi vi ved, at dér hvor synergien er størst, er prisen på virksomheden, der skal sælges, også højest.

  

Generationsskifte

Vores deal advisory-afdeling har stor erfaring i at rådgive om succesfuldt generationsskifte. Vi ved, at grundig planlægning, god tilrettelæggelse og en problemfri gennemførelse sikrer, at virksomheden bevarer sin værdi og dermed fortsat kan vokse og udvikle sig.

Mere end 100.000 danske virksomheder står over for et generationsskifte inden for de kommende ti år. De nuværende ejere går på efterløn eller pension, og én eller flere fra familien ønsker at overtage ejerskabet af virksomheden.


Når generationsskifte skal føres ud i livet

Generationsskiftet kan være en kompliceret proces med svære beslutninger. Det er ikke kun værdier, der skifter hænder. Der er relationerne til en loyal medarbejderstab, til kundekredsen og til partnere og leverandører, der skal tages hensyn til.


Et trygt generationsskifte

Gennem mange år har vi arbejdet med skiftet mellem generationer i praksis, og vi er altid parate til at rådgive og vejlede gennem samtlige faser. Vi ved, der kan være mange hensyn at tage, og vi har stor viden om køb og salg af virksomhed og prisfastsættelse.

Generationsskiftet gennemløber disse fire trin:

  • Overvejelserne, der går forud for generationsskiftet
  • Forberedelse af generationsskiftet
  • Gennemførelsen af generationsskiftet
  • Tiden efter skiftet  

 

Kontakt os her

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Kontaktpersoner