Transaction Services

Transaction Services

Vores Transaction Services team yder bistand af høj kvalitet i alle dele af transaktionsprocessen. Vi hjælper vores kunder med at kortlægge og forstå væsentlige finansielle forhold og risici i forbindelse med opkøb, salg, fusion, kapitalfremskaffelse og børsnotering. Vores kunder består af alt fra små og mellemstore virksomheder til store børsnoterede koncerner, kapitalfonde, finansielle institutioner og virksomheder inden for den offentlige sektor. 

Alene de seneste tre år har vi som rådgivere været tilknyttet mere end 100 gennemførte transaktioner, hvoraf en stor del forgrener sig internationalt. Vi sikrer vores kunder skræddersyede løsninger, som imødekommer deres behov, uanset om transaktionen sker inden eller uden for Danmarks grænser.


Vores ydelser omfatter blandt andet:

 • Finansiel due diligence for køber (FDD)
 • Sælger due diligence (VDD)
 • Uafhængig virksomhedsgennemgang (IBR)
 • Transaktionsrådgivning for køber eller sælger
 • Salgsmodning af virksomheden
 • Håndtering af datarum (VDR)
 • Input til overdragelsesaftale (APA/SPA) herunder rådgivning omkring mekanisme til købesumsregulering

 

Vi tilbyder værdiskabende rådgivning baseret på høj faglig kvalitet og branchespecifik viden

Vores faglige forankring, kombineret med vores kompetencer og brede erfaring, giver os de bedste forudsætninger for at hjælpe med værdiskabende rådgivning. Rådgivning som bidrager til reduktion af risici, og som ikke mindst bidrager til at finde løsninger på komplicerede problemstillinger, sådan som de ofte kommer til udtryk i forbindelse med virksomhedstransaktioner.

For bedst at imødekomme vores kunders forventninger og behov har vi fokus på:

 • At tilbyde fleksible og skalerbare løsninger, som skræddersys i forhold til hvert enkelt projekt
 • Hands-on involvering af seniorressourcer
 • At sammensætte det team, som sikrer høj kvalitet og en effektiv gennemførelse i forhold til projektets størrelse og kompleksitet
 • Løbende kommunikation og tæt samarbejde med vores kunde samt kundens øvrige rådgivere
 • At rådgive på baggrund af, hvad vi virkelig mener, idet vores honorarstruktur ikke er hægtet op på et bestemt udfald

Vores team af specialister er klar til at hjælpe jer gennem hele transaktionsprocessen. På den måde får I et bedre overblik i en typisk fragmenteret proces, så I kan fokusere på at træffe de beslutninger, der i højeste grad varetager jeres kerneinteresser.

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Kontaktperson