Køb af virksomhed

Køb af virksomhed

BDO Deal Advisory er specialister, når det kommer til professionelt at håndtere køb af virksomheder. Der er særlig fokus på køb af mindre og mellemstore virksomheder eller datterselskaber i store koncerner. Uvildighed er vores styrke i processen med køb af virksomheder.

Mange spørgsmål skal besvares. Hvordan finder I den rigtige virksomhed at købe? Hvordan kontaktes sælger, som kan tænkes at være en konkurrerende virksomhed, på den mest hensigtsmæssige måde? Hvad er den rigtige pris for virksomheden? Vi yder rådgivning i hele processen, og vores opgave er at købe virksomheden til den laveste pris og med de mest fordelagtige betingelser.

Vores uvildighed sætter os i stand til at lave et grundigere forarbejde, så vi kan etablere en mere nuanceret og åben dialog med sælger. Virksomheder er generelt forsigtige med at videregive informationer, der kan udnyttes af konkurrenten, derfor er det en god idé at inddrage os i processen med køb af virksomheder.


Stærkt BDO-netværk er en fordel i en købsproces

Vi hjælper med at finde den rigtige virksomhed, der er til salg. Her bruger vi vores vidtforgrenede netværk. Et netværk der er styrket af, at vi er markedsledende i Danmark, når det gælder salg af virksomheder - særligt salg af små og mellemstore virksomheder. Når søgningen indledes, ser vi på vores egne virksomhedskunder, som vi er tæt på og kender indgående. Vi kan hurtigt indlede en dialog med emner, der er interesserede i salg af deres virksomhed.

Netværket omfatter herudover mange tusinde kontakter i liberale erhverv: advokater, bankfolk og eksterne virksomheder, så netværket, og dermed vores afsøgning, når bredt ud. I søgeprocessen er købers kriterier for branche, størrelse, indtjening og geografisk beliggenhed mv. udgangspunktet. Processen afpasses også efter, om køber af virksomheden ønsker at lede virksomheden eller at have en aktiv rolle på bestyrelsesniveau. Vi kan indlede dialog med en række købsemner og på baggrund heraf, prioriterer vi emnerne sammen med køber. Vi udvælger sammen de mest relevante virksomheder, som undersøges nærmere med henblik på en vurdering af pris og betingelser for overtagelse.


Prisfastsættelse og analyse af virksomheden - ikke to virksomheder er ens

Vi ved, hvad der trækker op og ned i den samlede prisfastsættelse, og vi kender forretningsgrundlaget, virksomhedens eksterne relationer, herunder også konkurrenter og brancheforhold, inden vi vurderer. Vi benytter forskellige metoder, der inddrager indtjening og egenkapital i et samlet hele. Vores analyse indeholder også intern gennemgang af virksomhedens produktion og ydelser, viden- og kompetenceforhold hos ledelse og medarbejdere samt en grundig finansiel analyse af resultatopgørelse og balance. Mulige synergier i form af besparelser eller merindtjening, når købers og sælgers virksomheder lægges sammen, vurderes og undersøges nærmere. I den samlede værdiberegning indregner vi også merindtjeningen.


Forhandlingsfasen

Vi ved, at perioden, hvor der forhandles om køb af virksomhed, er følsom. Ud over virksomhedens pris er der mange andre aspekter, der er på spil. Vi skal finde det kompromis, der holder købsprocessen på sporet og tilgodeser både køberens interesser, og at transaktionen muliggøres. Vores rolle som aktiv part er først afsluttet, når virksomheden er købt, og overdragelsesaftalen mellem parterne er underskrevet.

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Kontaktpersoner