Kapitaltilførsel

Kapitaltilførsel

Ny kapital skal tilføres bedst muligt. God rådgivning og grundig analyse er vejen til rigtig prisfastsættelse og præsentation af virksomheder over for potentielle købere eller investorer.

God rådgivning er værdifuld, når det gælder kapitaltilførsel til virksomheden på en optimal måde. Skal virksomheden have tilført risikovillig kapital, er der en del spørgsmål, som virksomhedsejeren har brug for at få afklaret. Hvor stor en ejerandel, i form af aktier eller anparter, må ejeren afgive? Hvor meget kapital er der behov for, og hvor meget kan der tilføres virksomheden? Hvor og hvordan finder I købere til aktieposter eller anparter i virksomheden? For virksomhedsejeren er der stor værdi i kapitaltilførsel på de bedste betingelser.


Analyse af virksomheden og prisfastsættelse af aktie- eller anpartsposten

Der findes ikke to virksomheder, der er ens. Ejeren kender sin virksomhed i alle detaljer, men ser ofte ikke de samme risikomomenter, som en potentiel køber oplever. Vi kender til de forhold, der trækker op eller ned i det samlede billede, og når vi prisfastsætter, benytter vi os af forskellige metoder, der både inddrager indtjening og egenkapital i én samlet helhedsanalyse. Vores realistiske prisfastsættelse ser virksomheden i sælgers og i købers optik.

Analysen er central for forståelsen af virksomhedens forretningsgrundlag og for prisfastsættelsen. Vi foretager en grundig gennemgang af hele virksomheden, virksomhedens eksterne samarbejdspartnere, kunder og leverandører samt konkurrenter og brancheforhold. Herudover omfatter analysen en intern gennemgang af virksomhedens produktion og ydelser, kompetencer hos ledelse og medarbejdere samt en finansiel analyse af resultatopgørelse og balance.


Præsentation af virksomheden i forhold til købere og investorer

Det samlede indtryk er vigtigt, og derfor skal virksomheden præsenteres bedst muligt og med underbyggende forklaringer af eventuelle negative forhold.  I vores store netværk søger vi efter mulige investorer eller købere, og vi udarbejder salgsmateriale i forbindelse med kapitalforhøjelse.


Den største synergi tilstræbes

Købere eller investorer med kendskab til markedsforholdene giver den største værdi for virksomheden.  Vi ved, at indsigt skaber værdi for virksomheden, derfor stræber vi efter at finde købere, der formår at udnytte virksomhedens potentiale bedst muligt. Købere og investorer, der opnår synergier gennem deres ejerskab, giver typisk også en højere pris.


Forhandling og det gode resultat

Fasen, hvor der forhandles, er følsom, og vi varetager hele processen mellem køber og sælger og løser de debatter eller uenigheder, der kan opstå. Aktie- eller anpartspostens pris er et vigtigt forhandlingspunkt, hvor den bedst mulige løsning og det kompromis, der bedst tilgodeser ejeren og samtidig gør det muligt at sælge aktier eller anparter, skal findes. Det er bl.a. vigtigt at have kendskab til forskellige overtagelsesmodeller, der kan tilgodese begge parter.

Gennem processen kan mindre vigtige aspekter få stor vægt, og her kan vi vejlede, så begge parters synspunkter tilgodeses, og vi kan finde det kompromis, der holder processen i gang og skaber resultat. Vores aktive involvering i forhandlingen stopper først, når virksomhedens aktie- eller anpartspost er solgt, og overdragelsesaftalen er underskrevet.

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Kontaktpersoner