Værdiansættelse

Værdiansættelse - hvad er din virksomhed værd?

I et omskifteligt marked, hvor branchedynamikker og konkurrenceparametre hele tiden ændrer sig, er det vigtigere end nogensinde med specialiserede rådgivere, der er på forkant med de seneste trends, og som forstår at kvantificere, hvilken indflydelse det har på værdien af din virksomhed. I BDO Deal Advisory udarbejder vi jævnligt værdiansættelser af virksomheder med forskellige formål. En værdiansættelse kan være relevant i mange situationer – udover et forestående salg, kan der være mange andre omstændigheder, der fordrer et behov for at kende værdien af virksomheden. Omfanget af en værdiansættelse vil variere afhængigt af detaljegraden på værdiansættelsen, men også størrelsen og kompleksiteten på virksomheden.

Vores ydelser inden for værdiansættelse omfatter blandt andet:

 • Værdiansættelse til brug ved køb og salg af virksomheder eller kapitalandele
 • Rådgivning i forhold til potentielle synergier ved køb af virksomheder
 • Dokumentation i forbindelse med generationsskifte eller koncerninterne overdragelser
 • Rådgivning i forbindelse med retssager, herunder skønsmandsarbejde
 • Fairness opinion – vurdering om betingelserne for en transaktion er retfærdige
 • Rådgivning i forbindelse med udstedelse af warrants eller optioner


Værdiansættelsesprocessen - hvordan finder vi ud af, hvad en virksomhed er værd?

Vores værdiansættelse tager udgangspunkt i en grundig analyse af virksomheden. Vi analyserer det forretningsmæssige grundlag, markedsforhold, trends, samt hvordan kunde- og leverandørsammensætningen er. Dernæst gennemgår vi minutiøst selskabsspecifikke forhold som fx produktionsapparat, indtjeningsgrundlag, vurdering af ledelses- og kompetenceforhold samt øvrige grundlæggende forhold, der kan have indflydelse på virksomhedens konkurrenceevne og værdi. Med udgangspunkt i dette udarbejder vi en grundig finansiel analyse og vurderer ligeledes køberinteressen for virksomheden, da det har en afgørende betydning for udfaldet af værdiansættelsen.

I selve værdiberegningen af virksomheden går vi typisk igennem en række punkter:

 • Eventuelle ejendomme udskilles ved beregning
 • Normalisering af indtjening
 • Værdiansættelse ved brug af DCF-modellen
 • Værdiansættelse ved brug af EBIT- og EBITDA-multipel
 • Værdiansættelse ved brug af substansværdi-modellen

Vores markedskendskab og løbende dialog med investorer, finansielle institutioner mv. gør, at vi er på forkant med de seneste markedstendenser. Ved at gøre brug af forskellige modeller krydstjekker vi værdiansættelsen af virksomheden, ligesom vi holder det op imod registrerede virksomhedstransaktioner i den pågældende eller beslægtede brancher.

Det endelige produkt samles i en rapport, som indeholder samtlige resultater, forudsætninger og antagelser for værdiansættelsen.

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Kontaktpersoner